Engelsk-rumænsk oversættelse af "to come"

EN

"to come" rumænsk oversættelse

volume_up
come {interj.}
volume_up
come! {interj.}
RO
EN

to come [came|come] {verbum}

volume_up
to come (også: come up)
The solution will come from the peoples, it will come from the European Parliament.
Soluţia va veni de la oameni, va veni de la Parlamentul European.
Where will the growth come from and, consequently, where will the jobs come from?
De unde va veni creșterea și, prin urmare, de unde vor proveni locurile de muncă?
If he cannot come, then perhaps his Vice-President, Joe Biden, can.
Dacă nu poate veni acesta, atunci poate că va veni vicepreşedintele său, Joe Biden.
The solution will come from the peoples, it will come from the European Parliament.
Soluţia va veni de la oameni, va veni de la Parlamentul European.
Where will the growth come from and, consequently, where will the jobs come from?
De unde va veni creșterea și, prin urmare, de unde vor proveni locurile de muncă?
If he cannot come, then perhaps his Vice-President, Joe Biden, can.
Dacă nu poate veni acesta, atunci poate că va veni vicepreşedintele său, Joe Biden.
to come
volume_up
a da {vb.} (a veni)
The EU must come up with a solution and be able to set an example for these countries.
UE trebuie să găsească o soluţie şi trebuie să poată da un exemplu pentru aceste ţări.
Yes, we agree, but I will come back to the issue of security shortly.
Da, suntem de acord, însă voi reveni în scurt timp la problema securităţii.
Yes, we know now that the solution will not come from the Member States.
Da, ştim acum că soluţia nu va veni din partea statelor membre.
Mr Van Rompuy, be a political actor, and come and look for political support here; we will give it to you.
Dle Van Rompuy, fiţi un actor politic şi căutaţi sprijin politic aici; vi-l vom oferi.
The issue must come within the competence of the Union and we must not promise more than we can deliver.
Acest lucru trebuie să facă parte din competenţele Uniunii, iar noi nu trebuie să promitem mai mult decât putem oferi.
We can provide real assistance when it comes to education and visa facilitations.
Putem oferi un real ajutor atunci când vine vorba de educație și de facilități pentru vize.
That proposal is supposed to come in the autumn, but I do not know in the autumn of which year.
Se presupune că propunerea va apărea în toamnă, însă nu ştiu în toamna cărui an.
With investment will come jobs, which are essential for us in Europe.
Odată cu investițiile vor apărea locurile de muncă, care sunt esențiale pentru noi în Europa.
Real stability will only come about if we support freedom.
Stabilitatea reală va apărea doar dacă sprijinim libertatea.
to come (også: to arrive)
We can talk about sanctions, and the time will come for this.
Putem discuta despre sancţiuni, şi va sosi momentul pentru acest lucru.
The moment of truth will come in a fortnight, once the media have chosen to focus on other events.
Momentul adevărului va sosi peste două săptămâni, odată ce media se va concentra pe alte evenimente.
However, at present, it is a little early to say exactly when that time will come in the various Member States.
Cu toate acestea, în prezent, este puţin prea devreme să indicăm exact când va sosi momentul respectiv în diferite state membre.
to come
volume_up
a nimeri {vb.} (a sosi)
to come (også: to agree, to an agreement)
volume_up
a împăca {vb.} (a cădea de acord)
How that will play out in relation to the External Action Service is something there will be discussions about over the coming weeks - as before.
Cum se vor împăca aceste lucruri cu Serviciul pentru acţiune externă rămâne de discutat în următoarele săptămâni - ca şi înainte.
to come (også: to arrive)
volume_up
a cădea {vb.} (a sosi)
I hope that, as Parliament, we can come to an agreement with the Council using such an approach and that, as a result, European citizens can also benefit.
Sper că, în calitate de Parlament, vom putea cădea de acord cu Consiliul folosind o abordare de acest gen și că, prin urmare, acest lucru va fi și în beneficiul cetățenilor europeni.

Eksempelsætninger "to come" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI welcome the fact that we have finally come to an agreement on the 2011 budget.
Salut faptul că, în cele din urmă, am ajuns la un acord privind bugetul pe 2011.
EnglishObviously, something concrete must come from the resolution that we have adopted.
Evident, din rezoluţia pe care am adoptat-o trebuie să decurgă acţiuni concrete.
EnglishWhere will the growth come from and, consequently, where will the jobs come from?
De unde va veni creșterea și, prin urmare, de unde vor proveni locurile de muncă?
EnglishThinking about what is in this report, a number of messages have come through.
Dacă ne gândim la ce conține acest raport, au fost transmise un număr de mesaje.
EnglishResources come from three areas: the EU, Member States and the private sector.
Resursele se pot obţine la trei niveluri: UE, statele membre şi sectorul privat.
EnglishObviously, the primary impetus for this must come from the law-makers themselves.
Evident, imboldul iniţial pentru aceasta trebuie să vină de la legiuitorii înşişi.
EnglishOnly now has the time come to give those provisions and resolutions real content.
Acum a sosit momentul ca aceste prevederi şi rezoluţii să capete un conţinut real.
EnglishImmediately below is the warranty that covers products that come with software.
Mai jos se află garanţia care include produsele livrate împreună cu software.
EnglishIf you don't see this, then your Bluetooth software didn't come from Microsoft.
Dacă nu o vedeți, atunci software-ul Bluetooth nu este furnizat de Microsoft.
EnglishI therefore believe that the resources should be diversified in the years to come.
Prin urmare, cred că resursele trebuie să fie diversificate în următorii ani.
EnglishFortunately, I am led to believe that that vote in the UK will come quite quickly.
Din fericire, înţeleg că votul din Regatul Unit va avea loc destul de repede.
EnglishPlease come and exercise the solidarity that has so often been mentioned today.
Vă rog să veniţi şi să manifestaţi solidaritatea atât de des menţionată azi.
EnglishI now come to those priorities, beginning with the first: the stability of Europe.
Ajung acum la acele priorități și o menționez pe prima: stabilitatea Europei.
EnglishFinally, we have to come forward with a plan for the European banking sector.
În cele din urmă, trebuie să venim cu un plan pentru sectorul bancar european.
EnglishHowever, I still want you to come up with ideas; I want you to defend something.
Cu toate acestea, mi-aş dori să veniţi cu idei, mi-aş dori să apăraţi ceva.
EnglishThirty-one political parties have come forward so far to stand for election.
Treizeci și unu de partide politice s-au înscris până acum în cursa electorală.
EnglishI think that autonomy and rights for women are something they have to come clean on.
Cred că autonomia şi drepturile femeilor sunt aspecte care trebuie clarificate.
EnglishWindows 8 and Windows 8 Pro don't come with DVD movie playback capability.
Windows 8 și Windows 8 Pro nu includ capacitatea de redare a filmelor de pe DVD.
EnglishNobody knows where the raw materials come from and how they have been obtained.
Nimeni nu știe de unde provin materiile prime și cum sunt obținute acestea.
EnglishThose benefits will have to be clearly communicated in the months to come.
Va trebui ca aceste beneficii să fie comunicate în mod clar în lunile următoare.