Engelsk-rumænsk oversættelse af "come down !"

EN

"come down !" rumænsk oversættelse

EN come down !
volume_up
{adverbium}

come down !

Lignende oversættelser "come down !" på rumænsk

to come verbum
come interjektion
come! interjektion
Romanian
down substantiv
down adjektiv
Romanian
down adverbium
Romanian
down interjektion
Romanian
down !
Romanian

Eksempelsætninger "come down !" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt is an issue on which I myself have yet to come down on one side of or the other.
Este o chestiune în privința căreia eu însămi trebuie să mă hotărăsc de care parte sunt.
EnglishMany of us did not believe we would see the Berlin Wall come down in our lifetime.
Mulţi dintre noi nu credeam că vom vedea Zidul Berlinului căzând în timpul vieţii noastre.
EnglishIndeed, the overall increase has come down from 6.5% to around 5.8%.
Într-adevăr, majorarea generală a fost redusă de la 6,5 % la aproximativ 5,8 %.
EnglishConsequently, we have to come down hard on those behind it.
Trebuie, aşadar, să îi sancţionăm aspru pe cei aflaţi în spatele acestui tip de crimă organizată.
EnglishLadies and gentlemen, following the Alliance of Civilisations, we must come down to earth and continue voting.
Señorías, después de la Alianza de Civilizaciones, bajamos a la tierra y seguimos votando.
EnglishWe should come down hard on human traffickers, and their punishments cannot be severe enough.
Ar trebui luate măsuri stricte împotriva traficanţilor de persoane şi nicio pedeapsă nu ar fi suficient de severă.
EnglishThe terrible thing is that when we come down to earth from these lofty heights - to reality - we experience considerable problems.
Problemele apar atunci când revenim cu picioarele pe pământ, când ne lovim de realitate.
EnglishTomorrow it will probably come down to every last vote.
Probabil că mâine va conta și ultimul vot.
EnglishWe must state very clearly that the advantages of Union membership cannot just come down to numbers and figures.
Trebuie să precizăm foarte clar că avantajele statutului de membru al Uniunii nu se pot reduce doar la numere și cifre.
EnglishWe have come a long way down the road.
Am realizat multe progrese în acest sens.
EnglishAs Mr Mitchell brilliantly put it, this wall of poverty - and, may I add, deprivation - must come down.
După cum a spus în mod foarte inteligent domnul Mitchell, acest zid al sărăciei - şi, daţi-mi voie să adaug, al neajunsurilor - trebuie doborât.
EnglishThis is what it seems to have come down to.
EnglishWhat does this come down to?
EnglishThis resolution does not come down to banning the fishing of bluefin tuna entirely, nor to letting it disappear from our plates.
Această rezoluţie nu se rezumă la interzicerea completă a pescuitului de ton roşu şi nici nu urmăreşte ca acesta să dispară din alimentaţia noastră.
Englishto come down with
EnglishIf a Member State makes a mockery of the external cost charge calculation or of the maximum value, the Commission must come down hard on that Member State.
Dacă un stat membru nu ia în serios calculele privind costurile externe sau valoarea maximă, Comisia trebuie să îl sancţioneze aspru.
EnglishThis is a real turning point for European economic governance, especially if we look back at the road we have come down to get to this point.
Acesta este un adevărat punct de răscruce pentru guvernanța economică europeană, îndeosebi dacă privim în urmă la drumul pe care l-am parcurs până în acest moment.
EnglishThey did not look right or left to see if anything was coming - they looked up because they were afraid of what might come down from the sky.
Nu s-au uitat nici în stânga, nici în dreapta pentru a vedea dacă nu vine nimic, ci s-au uitat în sus pentru că le era teamă de ceea ce ar putea să coboare din cer.
EnglishThe European Union must act in a way that gives priority to the interests of the public, and if we want to we can act to ensure that prices for voice calls come down.
Uniunea Europeană trebuie să acţioneze acordând prioritate intereselor publicului, şi dacă ne propunem acest lucru, putem face ca preţurile convorbirilor telefonice să scadă.