Engelsk-rumænsk oversættelse af "to conquer"

EN

"to conquer" rumænsk oversættelse

EN to conquer
volume_up
[conquered|conquered] {verbum}

to conquer (også: to acquire, to earn, to gain, to win)
to conquer
volume_up
a cuceri {tr.vb.}
to conquer (også: to occupy, to seize, to take hold of)
volume_up
a ocupa {vb.} (a cuceri)
to conquer
volume_up
a lua {vb.} (a cuceri)
to conquer
volume_up
a cuprinde {vb.} (a cuceri)
to conquer
volume_up
a cuceri {vb.} (o țară)
to conquer
volume_up
a cotropi {vb.} (a cuceri)

Eksempelsætninger "to conquer" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishOnly access to more efficient agriculture will enable us to conquer hunger.
Doar accesul la o agricultură mai eficientă ne va permite să învingem foametea.
EnglishAccordingly, the Council may be able to conquer its internal resistance.
În consecință, Consiliul ar putea să depășească rezistența internă.
EnglishIt is an insult to the memory of twenty million Soviets who sacrificed their lives to conquer Fascism.
Este o insultă adusă memoriei a douăzeci de milioane de sovietici care şi-au sacrificat vieţile pentru a învinge fascismul.
EnglishThe first and most important reason behind these problems is Stalin's unjust 'divide and conquer' principle.
Primul şi cel mai important motiv al acestor probleme este reprezentat de principiul incorect al lui Stalin, "dezbină şi cucereşte”.
EnglishWe are primarily concerned with the fact that the US has used a 'divide and conquer' strategy, apparently with impunity.
Suntem preocupaţi în primul rând de faptul că SUA a abordat, aparent în condiţii de impunitate, o strategie de tipul "împarte şi cucereşte”.
EnglishThat is the starting point: unless you conquer the past, examine your own mistakes and look to the future, there is no way forwards.
Acesta a fost punctul de plecare: dacă nu cucereşti trecutul, nu îţi examinezi propriile greşeli şi nu priveşti în viitor, nu există cale înainte.
EnglishIf only you could conquer your reflexive dislike for us, you might find that it would bolster your own democratic credentials.
Dacă aţi putea să vă învingeţi antipatia pe care o aveţi din reflex pentru noi, poate aţi descoperi că aceasta v-ar sprijini propriul profil democratic.
EnglishA few years ago, nanotechnology began to conquer this branch of industry as well, and, as a result, unprecedented opportunities and prospects have now opened up.
În urmă cu câţiva ani, nanotehnologia a început să cucerească şi această ramură a industriei şi, prin urmare, acum s-au deschis posibilităţi şi perspective fără precedent.