Engelsk-rumænsk oversættelse af "consultation"

EN

"consultation" rumænsk oversættelse

volume_up
consultation {substantiv}

EN consultation
volume_up
{substantiv}

consultation
Some other issues mentioned in the consultation deserve our serious attention.
Câteva alte probleme menţionate în consultare merită toată atenţia noastră.
This consultation process goes beyond the strict bounds of comitology.
Procesul de consultare depășește limitele stricte ale comitologiei.
The report is about worker's information and consultation rights.
Raportul este despre drepturile angajaţilor la informare şi consultare.
consultation (også: council)
I am thinking primarily of working documents, analyses and consultations carried out by the European Commission or the Council.
Mă gândesc, în primul rând, la documentele de lucru, analizele şi consultările efectuate de Comisia Europeană sau de Consiliu.
We already have quite intensive political consultation in the Council when it comes to showing solidarity, but this is also a question of political will.
Deja avem consultări politice destul de intense în Consiliu în privinţa manifestării solidarităţii, însă este şi o chestiune de voinţă politică.
We wish to report on this, about how the consultations are coming along both in the Council and in Parliament, to the heads of state and government.
Dorim să raportăm asupra acestui aspect, asupra felului în care se desfășoară consultările atât în Consiliu, cât și în Parlament, șefilor de stat și de guvern.
consultation (også: advice, chat, conference, council)
consultation (også: (medical) advice)
A public consultation on an issues paper was launched on 16 November and will close in early January.
O consultaţie publică privind un document de sinteză a fost lansată la 16 noiembrie şi se va încheia la începutul lui ianuarie.
consultation

Synonymer (engelsk) for "consultation":

consultation

Eksempelsætninger "consultation" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI am all in favour of better coordination and consultation at the EU level.
Sunt complet în favoarea unei coordonări și consultări mai bune la nivelul UE.
EnglishThe public consultation about the EU 2020 strategy on the Commission website is over.
Consultarea publică de pe site-ul Comisiei privind strategia UE 2020 s-a încheiat.
EnglishThe public consultation has shown clearly that there is broad support for this reform.
Consultarea publică a arătat clar că această reformă se bucură de mult sprijin.
EnglishThe Commission's proposal to organise broad European consultation is to be welcomed.
Este binevenită propunerea Comisiei de a organiza ample consultări europene.
EnglishOn 8 December, the Commission published draft proposals for a consultation.
La 8 decembrie, Comisia a publicat proiecte de propuneri în vederea unei consultări.
EnglishI trust that we shall cooperate in the same spirit at the next stage of the consultation.
Am încrederea că vom coopera în același mod și la următoarea etapă a consultării.
EnglishAt the time, they were adopted merely after consultation of Parliament.
La acel moment, acestea au fost adoptate doar după consultarea Parlamentului.
EnglishAgain, I would like to come back to your consultation, which you can have today.
Încă o dată, aș dori să revin asupra consultării dumneavoastră, pe care o puteți avea astăzi.
EnglishAs you know, there is a consultation paper that is deliberately open in tone.
După cum ştiţi, există un document consultativ care are în mod intenţionat un ton degajat.
EnglishWe look forward with interest to the outcome of the public consultation in relation to this.
Așteptăm cu interes rezultatul consultării publice în legătură cu acest lucru.
EnglishI want to assure you that we take the consultation very seriously.
Doresc să vă asigur că procedura consultativă este luată foarte mult în serios.
EnglishMerely having the right of consultation, our proposals and our ideas were not taken up.
Propunerile și ideile noastre nu au fost luate în considerare, putând fi doar consultate.
EnglishRespect for the social consultation model is central to this pact.
Respectul pentru modelul consultării sociale este esențial pentru acest pact.
EnglishParliamentary consultation and consent should not be a retrospective tool.
Consultările şi consimţământul Parlamentului nu ar trebui să fie un instrument retrospectiv.
EnglishWe are analysing the feedback we gathered from the recent online public consultation.
Analizăm reacţiile obţinute prin consultarea online a publicului.
EnglishMore consultation is needed on this issue before we take such an important step.
Sunt necesare mai multe consultări privind această problemă înainte să facem un pas atât de important.
EnglishThe 2009 work programme is currently subject to Commission inter-service consultation.
Programul de lucru pentru anul 2009 este în prezent supus consultării dintre serviciile Comisiei.
EnglishWhere and at what level should consultation and dialogue with the European Commission take place?
Unde şi la ce nivel ar trebui să aibă loc consultarea şi dialogul cu Comisia Europeană?
EnglishThe consultation will also involve the companies affected, the authorities and so forth.
În consultări vor fi implicate, de asemenea, companiile afectate, autoritățile și așa mai departe.
EnglishThe first is the consultation; the opinion on the Council regulation.
Prima este consultarea; avizul privind regulamentul Consiliului.