Engelsk-rumænsk oversættelse af "could make"

EN

"could make" rumænsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "could make" i kontekst.

Eksempelsætninger "could make" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMadam President, I would like to make the point that you could not make this up today.
Dnă preşedintă, aş dori să subliniez faptul că nu puteţi realiza acest lucru azi.
EnglishFor these reasons, I would be happy if we could make real progress in our cooperation.
Din aceste motive, m-aş bucura să progresăm în mod real în cooperarea noastră.
EnglishAlternatively, states could make use of it in their development policies.
Alternativ, statele ar putea să o utilizeze în politica lor de dezvoltare.
EnglishCampania could make a huge leap overnight towards becoming a recycling community.
Regiunea Campania ar putea face un salt imens peste noapte spre a deveni o comunitate de reciclare.
EnglishIn this way, we could make a significant contribution to improving the labour market situation.
Astfel, am putea aduce o contribuție semnificativă la îmbunătățirea situației pieței muncii.
EnglishThe European Union could still make a greater contribution here than it does at the moment.
Uniunea Europeană ar putea aduce în continuare o contribuție mai mare aici decât o face în prezent.
English
 • whether such taxes could be used to make the financial system long-term oriented;
 • dacă astfel de taxe ar putea fi folosite pentru a orienta sistemul financiar pe termen lung;
 • EnglishIt could decimate our economy; make us uncompetitive while the developing world gallops ahead.
  Ne-ar decima economia; ne-ar face necompetitivi în vreme ce lumea în dezvoltare înaintează în fugă.
  EnglishIf the Commission would work with EU food producers on this, we could make progress.
  Am putea progresa în cazul în care Comisia ar lucra împreună cu producătorii alimentari din UE la acest aspect.
  EnglishAs Parliament, we could make a significant contribution to this.
  Ca Parlament, am putea avea aici o contribuţie semnificativă.
  EnglishWe could make a lot of jokes about this, and indeed we have done, and quite rightly so.
  Am putea să facem multe glume pe marginea acestui subiect, aşa cum, de altfel, am şi făcut, şi pe bună dreptate.
  EnglishCould you make things less difficult in this connection?
  Ați putea să simplificați lucrurile în această privință?
  EnglishI would be deeply sorry if we could not make progress in this matter during the Hungarian Presidency.
  Mi-ar părea nespus de rău dacă nu am putea înregistra progrese în acest domeniu în cursul Președinției maghiare.
  EnglishI would be grateful if you could make this statement today or, at the very latest, before the vote tomorrow.
  Aş fi foarte recunoscător dacă aţi putea face această declaraţie azi, sau cel târziu, înainte de votul de mâine.
  EnglishThe investment entailed could make control systems more efficient and cheaper to operate.
  Investițiile prevăzute ar putea face sistemele de control mai eficiente și mai puțin costisitoare în ceea ce privește funcționarea.
  EnglishSubstantial mineral and oil resources could make Guinea one of Africa's most prosperous nations.
  Resursele considerabile de petrol şi minerale ar putea face ca Guineea să fie una dintre cele mai prospere ţări ale Africii.
  EnglishIf he were to fly out from Cuba in the next few hours, he could still make it to our Wednesday sitting.
  Dacă ar prinde un zbor din Cuba în următoarele câteva ore, ar mai avea șanse să ajungă la ședința noastră de miercuri.
  EnglishWould we not be sending out a very positive signal if we could make progress on these free trade agreements now?
  Nu am trimite oare un semnal foarte pozitiv dacă am putea înregistra acum progrese în privinţa acestor acorduri de liber schimb?
  EnglishCould you also make a promise that you will issue a separate report on homophobia in the European Union as soon as possible?
  Puteţi promite că veţi elabora, cât mai curând posibil, un raport separat referitor la homofobia din Uniunea Europeană?
  EnglishWe could make a scoreboard and we can set a benchmark, but we cannot substitute the presence of the particular Member State.
  Am putea crea un tablou de bord şi putem stabili nişte repere, dar nu putem substitui prezenţa statului membru respectiv.

  Andre ord i vores ordbog

  English
  • could make

  Flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog.