Engelsk-rumænsk oversættelse af "could play"

EN

"could play" rumænsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "could play" i kontekst.

Lignende oversættelser "could play" på rumænsk

can substantiv
play substantiv
to play verbum

Eksempelsætninger "could play" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishFor example, I love to play badminton could become ILuv2PlayB@dm1nt()n.
De exemplu, Îmi place să joc badminton poate deveni Imyplakes@j0kB@dm1nt()n.
EnglishFor example, I love to play badminton could become ILuv2PlayB@dm1nt()n.
De exemplu, Îmi place să joc badminton poate deveni Imyplaces@j0kB@dm1nt()n.
EnglishThis is a dangerous approach as it could play into the hands of Eurosceptics.
Aceasta este o abordare periculoasă întrucât ar putea acționa în avantajul euroscepticilor.
EnglishHowever, I feel that EU institutions could also play a significant role.
Cu toate acestea, consider că instituțiile UE pot îndeplini și ele un rol semnificativ.
EnglishThe European Union could play a similar role in the countries in the area.
Uniunea Europeană ar putea juca un rol similar în țările din regiune.
EnglishTaiwan could easily play its part in the World Health Organization as an observer.
Taiwanul și-ar putea juca cu ușurință rolul de observator în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății.
EnglishIf used correctly, this instrument could play a significant role in helping to stop this.
Dacă este utilizat corect, acest instrument ar putea juca un rol semnificativ în eliminarea acestui lucru.
EnglishIt would be my hope that the European Union could play a leading role in giving those people hope of a better future.
Sper că Uniunea Europeană va juca un rol major pentru a le oferi acestor oameni un viitor mai bun.
EnglishAs we all know, Central Asia could play a very important role where energy security is concerned.
După cum ştim cu toţii, Asia Centrală ar putea juca un rol foarte important în ceea ce priveşte securitatea energetică.
EnglishIn conclusion, we feel that the Asylum Support Office could play a very valuable role in developing a common system.
În concluzie, considerăm că Biroul de Sprijin pentru Azil ar putea juca un rol foarte important în dezvoltarea unui sistem comun.
EnglishThese funds could play a key role in developing SMEs and companies supplying energy efficiency services.
Aceste fonduri ar putea să joace un rol fundamental în dezvoltarea IMM-urilor și companiilor care furnizează servicii privind eficiența energetică.
EnglishOn account of its strategic location, that region could well play a significant role in the transit of crude oil and natural gas.
Datorită amplasării sale strategice, această regiune poate juca un rol important în tranzitul ţiţeiului şi gazelor naturale.
EnglishAll these steps could play their part in accelerating the development of a closer partnership between Belarus and the European Union.
Toate aceste măsuri ar putea contribui la accelerarea dezvoltării unui parteneriat mai strâns între Belarus şi Uniunea Europeană.
EnglishIn the follow-up to this White Paper, I want to examine the role insurance products could play in supplementing these measures.
13 - În continuarea acestei Cărţi albe, doresc să examinez rolul pe care l-ar putea juca produsele de asigurare în suplimentarea acestor măsuri.
EnglishI firmly believe that we politicians could play a major role here in leading by example and we need to promote a healthy lifestyle.
Cred cu fermitate că noi, politicienii, am putea juca un rol important în acest sens prin puterea exemplului şi trebuie să promovăm un stil de viaţă sănătos.
EnglishAll these could play a key role in guaranteeing the most fundamental European values, such as integrity, openness, solidarity, and transparency.
Toate acestea ar putea fi esențiale pentru garantarea valorilor europene fundamentale, precum integritatea, deschiderea, solidaritatea și transparența.
EnglishThey could play such a major positive role in the ongoing transformation of our common region, accepting other countries as partners and not as vassals.
Aceștia ar putea juca un rol pozitiv major în transformarea în curs a regiunii noastre comune, acceptând alte țări ca parteneri și nu ca vasali.
EnglishThe key role the Doha Round could play in the current crisis was also recognised in the G20 global plan for recovery and reform issued on 2 April.
Rolul-cheie pe care Runda Doha îl poate avea în criza actuală a fost recunoscut şi în cadrul planului global G20 de redresare şi de reformă emis în 2 aprilie.
EnglishThe mere thought that the private sector could play a part in any initiative with the public is almost seen as something alien, shameful and suspicious.
Numai ideea că sectorul privat ar putea juca un rol în orice iniţiativă alături de cel public aproape că este văzută ca ceva străin, ruşinos şi suspect.
EnglishFor example, if you installed a codec so you could play certain file on your Windows 7 computer, that doesn't mean the file will play on your Extender.
De exemplu, dacă ați instalat un codec pentru a reda un anumit tip de fișier pe computerul Windows 7, acest lucru nu înseamnă că fișierul se va reda pe Extender.

Andre ord i vores ordbog

English
  • could play

Søg efter flere ord i den dansk-engelske ordbog.