Engelsk-rumænsk oversættelse af "could take"

EN

"could take" rumænsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "could take" i kontekst.

Eksempelsætninger "could take" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishDeleting your history could take awhile if you have a lot of files and history.
Ștergerea istoricului poate să dureze dacă aveți multe fișiere și un istoric mare.
EnglishSo I really feel very sorry that this delegation visit could not take place.
Prin urmare, îmi pare foarte rău că această vizită a delegaţiei nu a putut avea loc.
EnglishIndeed, I am unable to single out anyone in Egypt who could take over the leadership.
Într-adevăr, nu reușesc să identific în Egipt o persoană care ar putea prelua conducerea.
English(This could take awhile if you have a lot of files and history.)
Această operațiune poate să dureze dacă aveți multe fișiere și un istoric mare.
EnglishColleagues, we had 21 names on the list but only 14 of you could take the floor.
Stimați colegi, am avut 21 de nume pe listă, însă doar 14 dintre dumneavoastră au putut lua cuvântul.
EnglishCould you not have let us know earlier or intervened, so that we could all take the floor?
Nu ați fi putut să ne informați mai devreme sau să interveniți, astfel încât să putem lua cuvântul?
EnglishI should also recall that we are only at the beginning of the process, which could take some time.
Aş reaminti că suntem doar la începutul procesului, care poare dura o bună perioadă de timp.
EnglishThroughout the course of the process, we could not take it for granted that this would be the case.
Pe durata procesului, nu am putut fi siguri că se va întâmpla aşa.
EnglishSo, what are the specific measures that we could take?
Prin urmare, care sunt măsurile specifice pe care le-am putea lua?
EnglishWhat kind of action could we take, therefore, to provide better protection to passengers in such circumstances?
Cum am putea, deci, acţiona pentru o mai bună protecţie a pasagerilor în astfel de situaţii?
EnglishHowever, the EU could take the lead and set the standard by demanding more stringent rules.
Totuşi, UE ar putea prelua conducerea şi ar putea impune un standard prin solicitarea unor reguli mai restrictive.
EnglishI am very sorry that not everybody could take the floor.
Îmi pare foarte rău că nu toată lumea a putut lua cuvântul.
EnglishAnother bloody attack could take place at any moment.
În orice moment ar putea avea loc un alt atac sângeros.
EnglishI also understand that the summit of the Arab countries could take place in Qatar at the end of this week.
Înţeleg, de asemenea, că summitul ţărilor arabe ar putea avea loc în Qatar, la sfârşitul acestei săptămâni.
EnglishIt is unfortunate that the Eastern Partnership summit could not take place during the Hungarian Presidency.
Este regretabil faptul că summitul privind parteneriatul estic nu a putut avea loc în timpul Președinției maghiare.
EnglishFor instance, we could take France as an example, where any functional impairment is clearly indicated on the packet.
De pildă, putem urma exemplul Franței, în care orice incapacitate funcțională este clar indicată pe pachet.
EnglishCommissioner, could you take this message from Europe: 'People of the Holy Land, show that you want peace.'
Dnă Comisar, vă rog să transmiteţi acest mesaj din partea Europei: "Popoare din Ţara Sfântă, arătaţi că doriţi pacea!”.
EnglishOn Monday, your spokeswoman said that this could take place on the basis of international law and jurisprudence.
Luni, purtătoarea dvs. de cuvânt a spus că acesta poate avea loc pe baza dreptului şi jurisprudenţei internaţionale.
EnglishAll of this could take several years and it is therefore necessary to remain firm but realistic in our expectations.
Toate acestea pot dura câţiva ani, aşadar este necesar să rămânem fermi dar realişti în aşteptările pe care le avem.
EnglishWhat action could we take in response?
Ce acțiuni am putea întreprinde ca replică?

Andre ord i vores ordbog

English
  • could take

Derudover tilbyder bab.la en dansk-engelsk ordbog for flere oversættelser.