Engelsk-rumænsk oversættelse af "Court of Auditors"

EN

"Court of Auditors" rumænsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "Court of Auditors" i kontekst.

Lignende oversættelser "Court of Auditors" på rumænsk

court substantiv
to court verbum
Romanian
of præposition
of konjunktion
Romanian
auditor substantiv

Eksempelsætninger "Court of Auditors" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe Court of Auditors and the Council were not present during our discussions.
Curtea de Conturi şi Consiliul nu au fost prezente în timpul discuţiilor noastre.
EnglishI welcome the approval by the Court of Auditors of the granting of discharge.
Salut aprobarea de către Curtea de Conturi a acordării descărcării de gestiune.
EnglishThe Court of Auditors found the payments as a whole to be free from material error.
Curtea de Conturi a constatat că plățile în ansamblu nu conțin erori materiale.
EnglishWe need the position of the Court of Auditors to make matters clearer for us.
Avem nevoie de poziţia Curţii de Conturi pentru ca lucrurile să ne fie mai clare.
EnglishThe Commission’s management of the budget is scrutinised by the Court of Auditors.
Modul în care Comisia gestionează bugetul este verificat de către Curtea de Conturi.
EnglishAnyone who reads the Court of Auditors' report cannot simply skate over the issue.
Oricine citeşte raportul Curţii de Conturi nu poate să trateze problema cu uşurinţă.
EnglishI should like to hear a response to this from the European Court of Auditors.
Aş dori să primesc un răspuns în această privinţă de la Curtea de Conturi Europeană.
EnglishThe EIB is answerable to the EU Member States, the Court of Auditors and OLAF.
BEI răspunde în fața statelor membre ale UE, a Curții de Conturi și a OLAF.
EnglishFinally, I would like to compliment the committed employees of the Court of Auditors.
În cele din urmă, aş dori să felicit angajaţii dedicaţi ai Curţii de Conturi.
EnglishWithout the report of the Court of Auditors those difficulties would not be reported.
Fără raportul Curții de Conturi, aceste dificultăți nu ar fi fost aduse în discuție.
EnglishThe latest special report by the Court of Auditors reveals major problems.
Ultimul raport special al Curţii de Conturi a scos la iveală probleme majore.
EnglishMeanwhile, the Court of Auditors has submitted this discharge, this report.
Între timp, Curtea de Conturi a înaintat această descărcare de gestiune, acest raport.
EnglishWe hope also to have the support of the Court of Auditors and others.
De asemenea, sperăm că vom avea şi sprijinul Curţii de Conturi şi al celorlalţi.
English. - I was pleased to support the Swedish candidate for the Court of Auditors.
în scris. - Am fost încântată să sprijin candidatul suedez pentru Curtea de Conturi.
EnglishLadies and gentlemen, I will contact both the Court of Auditors and the Council today.
Doamnelor şi domnilor, voi contacta astăzi Curtea de Conturi şi Consiliul deopotrivă.
EnglishThe Court of Auditors publishes a special report on the cohesion financial instrument.
Curtea de Conturi publică un raport special privind instrumentul financiar de coeziune.
EnglishThe next item is the presentation of the Court of Auditors' annual report.
Următorul punct pe ordinea de zi este prezentarea raportului anual al Curţii de Conturi.
EnglishI expect the Court of Auditors to demonstrate the progress in this direction.
Aștept progresul demonstrat de Curtea de Conturi în această direcție.
EnglishThe so-called negative DAS is part of the Court of Auditors' opinion.
Aşa-numita declaraţie de asigurare negativă face parte din avizul Curţii de Conturi.
EnglishThe Court of Auditors was not present during our discussions and neither was the Council.
Curtea de Conturi nu a fost prezentă pe durata discuţiilor noastre, şi nici Consiliul.

Andre ord i vores ordbog

English
  • Court of Auditors

I den dansk-engelske ordbog kan du finde flere oversættelser.