EN covering
volume_up
{substantiv}

1. generel

covering
volume_up
căptuşire {f}
covering
covering (også: hood)
volume_up
glugă {f}
covering (også: cover, wrap, wrapper)
volume_up
cămaşă (învelitoare) {f}

2. "of a mare"

covering

Eksempelsætninger "covering" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt is therefore highly necessary to update the directive covering this area.
Prin urmare, este extrem de necesar să actualizăm directiva din acest domeniu.
EnglishThe financial envelope will be around EUR 78 billion covering a three-year period.
Pachetul financiar va fi de circa 78 de miliarde de euro, pe o perioadă de trei ani.
EnglishOr will it end up being a programme that is simply aimed at covering up unemployment?
Sau va ajunge să fie un program care pur şi simplu doreşte să acopere şomajul?
EnglishA new Title IIA is to be added to the agreement in force, covering agricultural products.
La acordul în vigoare se adăugă un nou titlu IIA care acoperă produsele agricole.
EnglishWe would do well, therefore, to stop covering up reality as soon as possible.
Ar fi mai bine să nu mai ascundem realitatea, cât mai curând posibil.
EnglishThis is why the European Union adopted the IPPC Directive covering 52 000 facilities.
De aceea a adoptat UE Directiva IPPC care acoperă 52 000 de facilităţi.
EnglishIt is our banks, the European banks, which are actually covering up this tax evasion,
Tocmai băncile noastre, băncile europene, sunt cele care acoperă această evaziune fiscală.
EnglishLast year the EU established the goal of 20% covering the period of the next nine years.
Anul trecut, UE a stabilit obiectivul de 20 % care acoperă perioada următorilor nouă ani.
EnglishHowever, perhaps we do not need to impose regulations covering every detail.
Cu toate acestea, poate că nu este necesar să impunem reglementări pentru fiecare detaliu în parte.
EnglishI believe that we need a nuclear exit scenario covering the whole of Europe.
Eu cred că avem nevoie de un scenariu de renunțare la energia nucleară care să acopere întreaga Europă.
EnglishA multilingual thesaurus covering politics, law, economics and other fields relevant to the EU
Tezaur multilingv acoperind politicile, legislaţia, economia şi alte domenii relevante pentru UE
EnglishThe EU has established common rules, notably covering:
UE a elaborat norme comune, referitoare, în special, la următoarele aspecte:
EnglishThere is also a General category for sites covering the whole of Belgium.
Traducerea celorlaltor pagini de pe portal este în curs.
EnglishIf the window is maximized already (covering the entire screen) it'll go to “normal” size.
Dacă fereastra este deja maximizată (acoperind întregul ecran), ea va trece la dimensiunea "normală".
EnglishIt calls for integrated control of pollution, covering emissions into the atmosphere, water and soil.
Aceasta solicită controlul integrat al poluării, vizând emisiile din atmosferă, apă şi sol.
EnglishI voted for the Manders report on regulations covering the labelling of textile products.
Am votat în favoarea raportului Manders referitor la dispozițiile privind etichetarea produselor textile.
EnglishInitially, there was liability covering the entire chain right up to the main contractor.
Iniţial, erau incluse responsabilităţi pentru toţi cei implicaţi, mergând până la antreprenorul principal.
EnglishThe EU provides funding and grants for a broad range of projects and programmes covering areas such as:
UE oferă finanţare pentru o gamă largă de proiecte şi programe din diverse domenii de acţiune:
EnglishWe already have legislation covering railway passenger rights, but it is less ambitious.
Avem deja legislație cu privire la drepturile pasagerilor căilor ferate, însă aceasta este mai puțin ambițioasă.
EnglishGas pipeline and electricity grids covering the whole of Europe must be given priority.
Trebuie acordată prioritate gazoductelor şi reţelelor de electricitate care să acopere întreg teritoriul european.