EN cracking
volume_up
{substantiv}

cracking
cracking

Eksempelsætninger "cracking" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn return, we, in our countries, keep cracking down on short-stay visa holders, and a vicious circle emerges.
În schimb, noi, în ţările noastre, continuăm să fim stricţi în ceea ce priveşte regimul vizelor de scurtă şedere şi apare un cerc vicios.
EnglishEurope's childcare facilities and schools are, after all, cracking under the strain of the challenge of integration.
Structurile de îngrijire a copiilor şi şcolile Europei cedează, la urma urmei, sub povara provocării pe care o reprezintă integrarea.