Engelsk-rumænsk oversættelse af "creative"

EN

"creative" rumænsk oversættelse

EN creative
volume_up
{adjektiv}

creative
volume_up
creativ {adj. m}
Art education develops sensitivity and opens up creative potential.
Educaţia în domeniul artei dezvoltă sensibilitatea şi deschide potenţialul creativ.
Be creative, think outside the box, and have fun with the physics of this game!
Fiți creativ, gândiți original și amuzați-vă cu fizica jocului!
You will need to be visionary and creative to take Europe out of the gloomy past.
Va trebui să fiţi vizionar şi creativ pentru a scoate Europa din trecutul său întunecat.
creative
volume_up
creator {adj. m}
It is about interaction, freedom of expression, creativity and creative zest.
Este vorba despre interacţiune, libertate de expresie, creativitate şi elan creator.
In this way, society is depriving itself of the creative potential of an important section of the population.
Societatea se privează astfel de potenţialul creator al unei importante părţi a populaţiei.
Be creative or use a thesaurus for ideas.
Fiți creator sau utilizați un lexicon pentru idei.
creative (også: inspired, inventive, original)
volume_up
original {adj. m} (inventiv)
Be creative, think outside the box, and have fun with the physics of this game!
Fiți creativ, gândiți original și amuzați-vă cu fizica jocului!

Synonymer (engelsk) for "creative":

creative

Eksempelsætninger "creative" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIreland, in particular Ireland South, has a rich cultural and creative history.
Irlanda, în special Irlanda de Sud, are o istorie culturală și creativă bogată.
EnglishMr President, first of all, I shall deal with the cultural and creative industries.
Dle președinte, voi vorbi mai întâi despre industriile culturale și creative.
EnglishWe are also guaranteeing a society that is more fair, more creative and more dynamic.
De asemenea, garantăm o societate mai corectă, mai creativă şi mai dinamică.
EnglishThe IMF will also be in the scheme which, I have to say, is a creative one.
FMI va fi şi el implicat în schema care, trebuie să spun, este una creativă.
EnglishHowever, what does it mean for authors, creative people, artists and publishers?
Însă ce înseamnă ea pentru autori, pentru oamenii creativi, pentru artişti şi pentru editori?
EnglishHowever, let us also remember that these creative and cultural industries have a value per se.
Totuși, să nu uităm că aceste industrii culturale și creative au o valoare per se.
EnglishThere should be a creative tension between us and the executive - that is, the Commission.
Ar trebui să existe o tensiune creatoare între noi şi executiv - Comisia.
EnglishEurope could be more innovative and creative in supporting SMEs.
Europa ar putea fi mai inovatoare şi mai creativă în sprijinirea IMM-urilor.
EnglishNo more small, creative projects ending up being ridiculed in the Euro-sceptic press!
Nu vor mai fi proiecte mici, creative care să ajungă să fie ridiculizate de presa eurosceptică!
EnglishThe Council have used creative accounting to find EUR 420 million.
Consiliul a folosit mijloace contabile creative pentru a găsi 420 de milioane de euro.
EnglishThe cultural sector also attracts well-qualified, creative people.
Sectorul cultural atrage, de asemenea, persoanele calificate și creative.
EnglishThese must be tackled with concrete, creative and effective measures.
Aceste probleme trebuie rezolvate cu ajutorul unor măsuri concrete, creative şi eficiente.
EnglishThat is why we have to be creative; that is why we have to show solidarity.
De aceea trebuie să fim creativi, să dăm dovadă de solidaritate.
EnglishWe have got to be clearer in our voice and more prominent and more creative in what we do.
Trebuie să avem o voce mai clară și să fim mai proeminenți și mai creativi în ceea ce facem.
EnglishThe creative industries add greatly to the EU's economy and our cultural experiences.
Industriile creative contribuie considerabil la economia UE și la experiențele noastre culturale.
EnglishThe economist Joseph Schumpeter talked about 'creative destruction'.
Economistul Joseph Schumpeter a vorbit despre "distrugerea creatoare”.
EnglishThe definition of the funding options is important for the cultural and creative industries.
Definirea opțiunilor de finanțare este importantă pentru industriile culturale și creative.
EnglishThe cultural and creative industries represent 5 million jobs and 2.6% of the EU's GDP.
Industriile culturale și creative reprezintă 5 milioane de locuri de muncă și 2,6 % din PIB-ul UE.
EnglishRecruiting employees from abroad can also make a business more creative.
Recrutarea angajaţilor din alte ţări poate contribui la sporirea creativităţii în cadrul companiei.
EnglishThe cultural and creative industries contribute in terms of both growth and jobs in the EU.
Industriile culturale și creative contribuie la creștere și la crearea de locuri de muncă în UE.