Engelsk-rumænsk oversættelse af "deliberate"

EN

"deliberate" rumænsk oversættelse

EN deliberate
volume_up
{adjektiv}

Thirdly, they take no account of the fact that when we do impose costs, it is often deliberate in order to save money downstream.
În al treilea rând, nu ţin cont nicidecum de faptul că, atunci când într-adevăr impunem costuri, acest lucru este intenţionat, în vederea unei economisiri ulterioare.
volume_up
voit {adj. m}
deliberate (også: intended)
volume_up
plănuit {adj. m}
deliberate (også: affected, artificial, elaborate, studied)
volume_up
studiat {adj. m}
deliberate (også: circumspect, wary)
deliberate (også: aforethought, premeditated, studied)
deliberate (også: express, intentional)

Synonymer (engelsk) for "deliberate":

deliberate

Eksempelsætninger "deliberate" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThat is a way of taking responsibility for deliberate policies.
Acesta este modul de asumare a responsabilității pentru politici planificate.
EnglishBy this means, we can enable them to make well-informed, deliberate purchasing decisions.
Astfel, putem să le permitem să ia decizii bine informate, deliberate privind achiziționarea.
EnglishShow arrests have been carried out with deliberate heavy-handedness.
Arestări spectaculoase au fost efectuate cu brutalitate intenţionată.
EnglishThe Commission should put an end to the systematic and deliberate leaking to the press.
Comisia ar trebui să pună capăt deconspirării sistematice şi deliberate a informaţiilor în presă.
EnglishThat I will take back and will deliberate on with colleagues.
Îmi voi retrage această afirmaţie şi voi delibera împreună cu colegii mei.
EnglishOf course, any deliberate atrocities against civilians by the military must be punished.
Desigur, orice atrocități deliberate ale forțelor militare împotriva civililor trebuie pedepsite.
EnglishIt was a clear and deliberate attempt to once again destabilise my region.
Aceasta a fost o încercare clară și deliberată de a destabiliza încă o dată regiunea pe care o reprezint.
EnglishBut we face a highly politicised and often deliberate misinterpretation of this sentence.
Dar ne confruntăm cu o interpretare greşită cu caracter politic şi adesea intenţionată a acestui verdict.
EnglishI agree with that, but there is no clear evidence that this was deliberate government policy.
Sunt de acord cu acest lucru, dar nu există dovezi clare că aceasta era politica intenționată a Guvernului.
EnglishI shall continue to assume, until or unless it is proved to the contrary, that this was a case of a deliberate admixing.
Până la proba contrarie, îmi voi menţine prezumpţia că acesta a fost un act deliberat.
EnglishThe road that leads to this goal is a difficult one, and deliberate work will be required to complete it.
Calea care conduce la acest obiectiv este dificilă și va fi necesar un efort deliberat pentru a o finaliza.
EnglishTo make three or more is an indication of stupidity, insanity or deliberate mischief-making.
A comite trei greşeli sau mai multe este un indiciu al prostiei, al nebuniei sau al unui comportament dăunător deliberat.
EnglishThat was a very powerful statement in itself and it was a very personal and deliberate act to do that.
Aceasta în sine a fost o declarație foarte puternică și a fost un act foarte personal și intenționat să fac astfel.
EnglishHowever, such behaviour cannot and should not be tolerated as a deliberate practice within the European Union.
Însă un astfel de comportament nu poate şi nu trebuie să fie tolerat ca practică intenţionată în Uniunea Europeană.
EnglishEvery year in the 27 Member States approximately 1 200 000 human beings are destroyed in deliberate abortions.
În fiecare an, în cele 27 de State membre, aproximativ 1 200 000 de fiinţe umane sunt ucise prin avorturi deliberate.
EnglishAnother keyword is coordination between the institutions which deliberate on the violation of rights and award damages.
Și un alt cuvânt cheie este coordonarea instituțiilor care decid încălcarea drepturilor și acordă reparații.
EnglishAlso the recent sinking of a South Korean naval vessel was undoubtedly a deliberate attack by the North.
De asemenea, scufundarea recentă a unei nave sud-coreene a fost, fără nicio îndoială, un atac deliberat din partea Nordului.
EnglishIt is part of a deliberate strategy by the Iranian regime to systematically silence human rights activists.
El face parte dintr-o strategie deliberată a regimului iranian de a reduce sistematic la tăcere apărătorii drepturilor omului.
EnglishToday is not the right time to deliberate, for example, about who should control the airport in the capital of Haiti.
Astăzi nu este momentul potrivit să deliberăm, de exemplu, cine ar trebui să controleze aeroportul din capitala haitiană.
EnglishThey also called on demonstrators - in Bahrain that is - to refrain from any acts of deliberate intimidation.
Ei au solicitat, de asemenea, demonstranților - și anume celor din Bahrain - să se abțină de la orice acte deliberate de intimidare.