Engelsk-rumænsk oversættelse af "drag"

EN

"drag" rumænsk oversættelse

volume_up
drag {substantiv}
RO

"drag" engelsk oversættelse

EN
volume_up
drag {adj. m}

EN drag
volume_up
{substantiv}

drag (også: bore, bother, burden, charge)
drag (også: brake, trig)
drag (også: skid (pan))
volume_up
opritoare {f} (la roată)

Eksempelsætninger "drag" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishClick the title bar of the window, and then drag the window to a new location.
Faceți clic pe bara de titlu a ferestrei, apoi glisați fereastra în noua locație
EnglishIf this happens, you can drag the game's executable file to the Games folder.
În acest caz, se poate glisafișierul executabil al jocului în folderul Jocuri.
EnglishAs you drag files into the disc folder, they are copied automatically to the disc.
Fișierele sunt copiate automat pe disc, pe măsură ce le glisați în folderul de disc.
EnglishClick the icon in the notification area and then drag it toward the desktop.
Faceți clic pe pictogramă în zona de notificare, apoi glisați-o către desktop.
EnglishDrag the items that you want to play from the Player Library to the list pane.
Glisați elementele pe care doriți să le redați din biblioteca Player în panoul listă.
EnglishThen, drag the file or folder from the compressed folder to a new location.
Apoi glisați fișierul sau folderul din folderul comprimat într-o locație nouă.
EnglishFinally, I would like to urge the Commission not to let this process drag on.
În sfârșit, aș dori să îndemn Comisia să nu permită ca acest proces să se lungească.
EnglishOn the Languages page, drag the language you want to display to the top of the list.
Pe pagina Languages, glisaţi limba care doriţi să se afişeze în capul listei.
EnglishRefer to one while you're working on the other or drag information between them.
Consultați un document în timp ce lucrați la celălalt sau glisați informații între ele.
EnglishDrag the pointer to select the part of the picture you want to work with.
Glisați indicatorul pentru a selecta partea de imagine cu care doriți să lucrați.
EnglishWhen the Start menu opens, drag the file to the location where you want to add it.
Când se deschide meniul Start, glisați fișierul în locația unde doriți să îl adăugați.
EnglishTo move a tile, drag it up or down, and then drag it wherever you want.
Pentru a muta o dală, glisați-o în sus sau în jos, apoi fixați-o oriunde doriți.
EnglishTo arrange links on the Favorites or Links bar, drag them to a new location.
Pentru a aranja linkuri pe bara Preferințe sau Linkuri, glisați-le la o locație nouă.
EnglishTo draw a rectangle, drag the pointer diagonally in the direction you want.
Pentru a desena un dreptunghi, glisați indicatorul în diagonală, în direcția dorită.
EnglishYou can drag other languages too to create a list of languages in preferred order.
Este posibil să glisaţi alte limbi pentru a crea o listă de limbi în ordinea preferată.
EnglishDrag your finger or mouse along the borders to move around the screen.
Glisați degetul sau mouse-ul de-a lungul bordurilor pentru a vă deplasa pe ecran.
EnglishDrag the Favorites bar to the left to display your feeds, favorites, and Web Slices.
Glisați bara Preferințe la stânga pentru a afișa fluxurile, preferințele și Web Slices.
EnglishNext, drag the file or folder from the first folder to the second folder.
Apoi, glisați fișierul sau folderul din primul folder către cel de-al doilea folder.
EnglishYou can drag these with your mouse pointer to change the size of the window.
Acestea se pot glisa cu indicatorul mouse-ului pentru a modifica dimensiunea ferestrei.
EnglishTo restore or move a gadget, you can simply drag the gadget where you want it.
Pentru a restaura sau muta un gadget, pur și simplu glisați gadgetul acolo unde îl doriți.