Engelsk-rumænsk oversættelse af "to emerge"

EN

"to emerge" rumænsk oversættelse

EN to emerge
volume_up
[emerged|emerged] {verbum}

to emerge (også: to appear, to arise, to come, to occur)
volume_up
apărea {tr.vb.}
It is by coordinating national initiatives that a cultural Europe will be able to emerge.
Europa culturală va putea apărea doar prin coordonarea inițiativelor naționale.
The environmentally friendly alternatives will then emerge.
Atunci vor apărea alternativele favorabile mediului.
Do we know what technical capabilities will emerge in the next 40 years?
Știm ce capacități tehnice vor apărea în următorii 40 de ani?
We will only emerge from the crisis if we support innovation.
Vom ieși din criză numai dacă sprijinim inovarea.
They cannot emerge from the crisis based only on austerity.
Nu pot ieși din criză doar cu austeritate.
This is the price which we have to pay in order to emerge from the crisis.
Acesta este prețul pe care trebuie să îl plătim pentru a ieși din criză.
to emerge (også: to appear, to become, to come out, to fade)
volume_up
a ieși {vb.} [figur.]
We will only emerge from the crisis if we support innovation.
Vom ieși din criză numai dacă sprijinim inovarea.
They cannot emerge from the crisis based only on austerity.
Nu pot ieși din criză doar cu austeritate.
This is the price which we have to pay in order to emerge from the crisis.
Acesta este prețul pe care trebuie să îl plătim pentru a ieși din criză.
to emerge (også: to loom)
volume_up
a se ivi {refl.vb.}

Eksempelsætninger "to emerge" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIf further lessons emerge from the Gulf, appropriate amendments can be made.
Dacă din Golf vom învăţa mai multe lecţii, vom putea face modificările adecvate.
EnglishPrime Minister, I expect the single currency to emerge stronger from this crisis.
Domnule prim-ministru, aştept ca moneda unică să iasă mai puternică din această criză.
EnglishExports have paved the way for new businesses and large enterprises to emerge.
Exporturile au condus la apariţia de noi companii şi de întreprinderi mari.
EnglishI therefore hope that the lessons that inescapably emerge will, in fact, be learnt.
Prin urmare, sper că învățămintele care decurg în mod inevitabil din asta vor fi însușite.
EnglishAfrica needs a protected market if sustainable agriculture is finally to emerge.
Africa are nevoie de o piaţă protejată dacă urmează să apară în sfârşit o agricultură durabilă.
EnglishWe must emerge from this crisis with an active growth policy in place.
Trebuie să ieșim din această criză prin instituirea unei politici de creștere active.
EnglishWe will not emerge from this crisis and there will be no real recovery.
Nu vom ieşi din această criză şi nu se va produce nicio redresare reală.
EnglishIn any case, this should emerge clearly from the investigation.
În orice caz, aceste răspunsuri trebuie să reiasă în mod clar din investigaţie.
EnglishI am keeping my fingers crossed that this will emerge from the forthcoming talks.
Ţin pumnii pentru ca aceasta să reiasă din viitoarele discuţii.
EnglishWill she support their case in any new regime that would emerge from the conflict in Libya?
Le va sprijini cauza în oricare nou regim care va prelua puterea în conflictul din Libia?
EnglishIf any of these were undercut, then we would emerge from this crisis in a weaker state.
Dacă oricare dintre aceste elemente ar cunoaşte un regres, atunci am ieşi slăbiţi din această criză.
EnglishThailand will not emerge from the current crisis unless it deals with its major structural problems.
Thailanda va depăși criza actuală numai dacă își rezolvă problemele structurale majore.
EnglishThe disease has not been eradicated and could re-emerge at any time.
Boala nu a fost eradicată și ar putea reapărea în orice moment.
EnglishTherefore, a real strategy for global competitiveness needs to emerge.
Prin urmare, la nivel global, trebuie să iasă la lumină o strategie adevărată pentru competitivitate.
EnglishWe must give the developing countries the chance to emerge from the crisis under their own steam.
Trebuie să dăm ţărilor în curs de dezvoltare şansa de a ieşi din criză pe propriile lor puteri.
EnglishFraudulent irregularities within the EU emerge from the work, including an overview of OLAF.
Neregulile frauduloase din UE se constată pe baza activității, inclusiv pe baza unei analize, a OLAF.
EnglishTo emerge from this, we need to focus on the quality and safety of our produce.
Pentru a ieşi din această situaţie, trebuie să ne concentrăm asupra calităţii şi a siguranţei produselor noastre.
EnglishIt would help everyone and enable a major new project for Europe to emerge from the crisis.
Ar veni în ajutorul tuturor și ar iniția un proiect nou și important pentru ieșirea din criză a Europei.
EnglishWe must give the developing countries the chance to emerge from the crisis under their own steam.
Trebuie să le oferim ţărilor în curs de dezvoltare şansa de a ieşi din criză pe propriile picioare.
EnglishThe outlines of a solution to the crisis have started to emerge.
A început să se contureze o soluţie la situaţia de criză.