EN fair
volume_up
{substantiv}

fair
fair
volume_up
târg {n} (~ anual)
In Austria, a purchase at a trade fair has up to now been treated, from a legal point of view, in the same way as a purchase in a shop.
În Austria, o achiziție la un târg comercial a fost tratată până acum, din punct de vedere juridic, în același mod ca o achiziție dintr-un magazin.
fair
It is a rare event in my life, but we are not at a fun fair here.
Mi se întâmplă rar, dar aici nu suntem la bâlci.

Eksempelsætninger "fair" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishEurope must therefore do its fair share, and for that it must adopt clear rules.
Europa trebuie să se achite de obligații și, deci, trebuie să adopte reguli clare.
EnglishThis report calls for a simple, fair and transparent transition regime after 2013.
Raportul solicită un regim de tranziție simplu, echitabil și transparent după 2013.
EnglishI think there has to be a fair opportunity for Members to intervene in debate.
Cred că trebuie ca deputaţii să aibă şanse egale de a interveni în dezbatere.
EnglishCountries with democracy achieve fair distribution much faster than dictatorships.
Țările democratice ating o distribuire echitabilă mult mai rapid decât dictaturile.
EnglishThe recent presidential elections held in Belarus in December were not fair.
Alegerile prezidențiale organizate în Belarus în decembrie nu au fost corecte.
EnglishThe solution for the Mugabe regime is basically to hold fair and free elections.
Soluția pentru regimul lui Mugabe e în principiu cea a unor alegeri corecte și libere.
EnglishFair is fair, however, and greater transparency is also needed in our own Parliament.
Însă, ce e drept, este necesară o mai mare transparenţă şi în Parlamentul nostru.
EnglishThe European Parliament must stand up for a strong, fair and well-financed CAP.
Parlamentul European trebuie să susțină o PAC puternică, echitabilă și bine finanțată.
EnglishA new government was elected through free and fair elections, recognised by all of us.
Un nou guvern a fost ales prin alegeri libere și corecte, recunoscute de noi toți.
EnglishIt seems to me that there is not a fair distribution from one part-session to another.
Am impresia că distribuţia nu este echitabilă de la o perioadă de sesiune la alta.
EnglishWe have an obligation to exert pressure to achieve a fair solution and peace.
Avem obligaţia de a face presiune pentru a se ajunge la o soluţie corectă şi la pace.
EnglishIt is essential that the European Union has a fair and realistic migration policy.
Este esenţial ca Uniunea Europeană să aibă o politică a migraţiei realistă şi corectă.
EnglishI hope for fair play and that the better team emerges victorious in the final.
Sper că partida va fi una corectă şi că finala va fi câştigată de echipa cea mai bună.
EnglishIt is our duty to negotiate a fair agreement with developing countries.
Este datoria noastră să negociem un acord onest cu ţările în curs de dezvoltare.
EnglishHowever, I believe that the agreement should be balanced and encourage fair trade.
Consider însă că acordul trebuie să fie echilibrat şi să încurajeze comerţul echitabil.
EnglishWe are also guaranteeing a society that is more fair, more creative and more dynamic.
De asemenea, garantăm o societate mai corectă, mai creativă şi mai dinamică.
EnglishUnfortunately, the election laws published do not provide for fair and free elections.
Din păcate, legile electorale publicate nu asigură alegeri corecte și libere.
EnglishThat will ensure that the decisions made are rigorous, right and fair.
Acest lucru va garanta că deciziile luate sunt riguroase, corecte şi echitabile.
EnglishThe Commission is obliged and determined to operate GSP in a fair, objective manner.
Comisia este hotărâtă să asigure o funcţionare corectă şi obiectivă a SPG.
EnglishTo ensure that we achieve these objectives, we need clear and fair rules.
Pentru a asigura atingerea acestor obiective, avem nevoie de norme clare și corecte.