Engelsk-rumænsk oversættelse af "intentional"

EN

"intentional" rumænsk oversættelse

volume_up
intent {substantiv}

EN intentional
volume_up
{adjektiv}

intentional (også: deliberate, deliberative, premeditated, wilful)
volume_up
voit {adj. m}
intentional (også: deliberate, express)

Synonymer (engelsk) for "intentional":

intentional
intent

Eksempelsætninger "intentional" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIntentional fraud is one thing; a lack of precision when organising projects is quite another.
Frauda intenţionată este una, lipsa preciziei în organizarea proiectelor este alta.
EnglishEven worse, it calls on the Commission to introduce a speeded-up punishment process for intentional non-conformity.
Și mai rău, acesta solicită Comisiei să introducă un proces rapid de pedepsire pentru nerespectare intenționată.
EnglishThis is intentional.
EnglishThe regulation is therefore inevitably bushy, having to cover for both existing intentional loopholes and anticipate for others in the future.
Prin urmare, regulamentul este în mod inevitabil stufos, trebuind să acopere lacunele voite existente și să le anticipeze pe cele viitoare.
EnglishThe president of the German association of paediatricians once said that smoking in the presence of children constitutes intentional bodily harm.
Preşedintele asociaţiei germane a medicilor pediatri a spus la un moment dat că fumatul în prezenţa copiilor constituie o vătămare intenţionată a organismului.
EnglishWe are living in rather unstable times, and threats arise not only because of irresponsible human activity and accidents but also intentional acts.
Trecem printr-o perioadă destul de instabilă, iar amenințările nu apar doar din cauza activității umane iresponsabile și a accidentelor, ci și ca urmare a unor acte intenționate.