Engelsk-rumænsk oversættelse af "to join in"

EN

"to join in" rumænsk oversættelse

EN to join in
volume_up
{verbum}

to join in (også: to get into, to come into)
Greece used deceit to enable it to join the euro area.
Grecia a apelat la înșelătorie pentru a putea intra în zona euro.
I obviously support Iceland's desire to join the euro area after it becomes an EU Member State and fulfils the necessary conditions.
Susţin, evident, dorinţa Islandei de a intra în zona euro după ce ea va deveni un stat membru al Uniunii şi va îndeplini condiţiile necesare.
to join in (også: to come along)
Spain and Portugal join the European Communities.
Spania şi Portugalia se alătură Comunităţilor Europene.
'The Council has received the invitation of the European Parliament and the Commission to join the Register.
"Consiliul a primit invitația din partea Parlamentului European și Comisiei de a se alătura registrului.
On the other hand, no targets can be reached until the world's major polluters join the EU.
Pe de altă parte, până când poluatorii majori ai lumii nu se alătură UE, niciun obiectiv nu poate fi atins.

Eksempelsætninger "to join in" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAs for the others, they will join us when they realise that this is the future.
Cât despre ceilalţi, ni se vor alătura când vor realiza că acesta este viitorul.
EnglishSerbia's ambitions to join the EU seem to be putting wind in the country's sails.
Ambiţiile Serbiei de a adera la UE par să impulsioneze dezvoltarea acestei ţări.
EnglishThis is the time for us all to join forces to ensure that we achieve this purpose.
Este momentul să ne unim forțele pentru a ne asigura că vom realiza acest obiectiv.
EnglishOf course, individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.
Persoanele, simplii cetățeni, precum și partidele, vor putea desigur să se alăture.
EnglishIn 2000, this Parliament debated whether Greece should join the euro area.
În 2000, acest Parlament a dezbătut oportunitatea aderării Greciei la zona euro.
EnglishBut specifically, a country can only join if it meets all the membership criteria:
Mai exact, o ţară poate deveni membră a UE dacă reuneşte toate criteriile de aderare:
EnglishThe Turkish government formally applies to join the European Communities.
Turcia îşi depune oficial candidatura pentru aderarea la Comunităţile Europene.
EnglishI would like to join many of my fellow Members in expressing my satisfaction.
Aş dori să mă alătur multora dintre colegii mei deputaţi şi să îmi exprim mulţumirea.
EnglishDoes the EU intend to join with the US and demand that the regime steps down?
UE intenţionează să se alăture solicitării SUA de a cere demisia regimului?
EnglishThe European institutions must join forces and take action on this matter.
Instituţiile europene trebuie să-şi unească forţele şi să ia măsuri în acest sens.
EnglishThe important thing is that we allow them to join the euro area as soon as possible.
Este important să le permitem să adere la zona euro cât mai repede posibil.
EnglishFourthly, I encourage the countries which do not participate in the programme to join.
În al patrulea rând, invit să ni se alăture şi statele care nu participă la program.
EnglishThis, I believe, was the fundamental reason why my country did not join the euro.
Acesta, cred eu, a fost motivul esențial pentru care țara mea nu a aderat la moneda euro.
EnglishThirdly, Croatia has been ready to join the European Union for a long time.
În al treilea rând, Croaţia este pregătită de mult timp să adere la Uniunea Europeană.
EnglishRomania and Bulgaria should never have been allowed to join the Union.
României şi Bulgariei nu ar fi trebuit să li se permită niciodată aderarea la UE.
EnglishBy default, remote control isn't allowed when you join a new network.
Implicit, controlul la distanță nu este permis când vă asociați la o rețea nouă.
EnglishSecondly, I join my fellow Member in again congratulating you, Mr President.
În al doilea rând, mă alătur colegilor mei pentru a vă felicita din nou, dle președinte.
EnglishI join with the other shadow rapporteurs in thanking him for his work.
Mă alătur celorlalți raportori alternativi pentru a-i mulțumi pentru munca depusă.
EnglishMr President, I would like to join with colleagues who raised the issue of Haiti.
Dle Preşedinte, doresc să mă alătur colegilor care au ridicat problema situaţiei din Haiti.
EnglishCommissioner, we often ask here whether Turkey is ready to join the EU.
Domnule comisar, ne întrebăm adesea aici dacă Turcia este pregătită să adere la UE.