EN loose
volume_up
{adjektiv}

loose (også: broad, wide, widespread)
volume_up
larg {adj. m}
loose (også: anorexic, bad, faint, feeble)
volume_up
slab {adj. m}
loose
volume_up
desfăcut {adj. m}
loose (også: beyond question, by far, clearly)
volume_up
detaşat {adj. m}
loose (også: flabby, soft, tenuous, yielding)
loose (også: free)
loose (også: disorderly, irregular)
volume_up
neregulat {adj. m} (despre viață)
loose
volume_up
moale {adj. m} (slab legat)
loose (også: detachable)
volume_up
volant {adj. m}

Eksempelsætninger "loose" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe French President then naturally asks whether they have a screw loose.
Atunci, în mod firesc, președintele francez i-a întrebat dacă sunt normali.
EnglishWe are letting the perpetrator go unpunished and are playing fast and loose with the victim.
Lăsăm făptaşii să scape nepedepsiţi şi tratăm victimele în mod iresponsabil.
EnglishThe card may need one or two gentle up-and-down nudges to come loose.
Este posibil ca pentru detașarea plăcii să fie necesare una sau două loviri ușoare de sus și de jos.
EnglishYou might need to gently wiggle the card for it to come loose.
Poate fi necesar să scuturați ușor placa pentru a ieși mai ușor.
EnglishMake sure you take control when this item is loose.
Asigurați-vă că dețineți controlul atunci când acest element este liber.
EnglishWe have already heard dangerously loose talk about the need for more European economic governance.
Am auzit deja discuţii periculos de iresponsabile despre necesitatea guvernării economice europene sporite.
EnglishThere is some playing fast and loose here, and food scandals and labelling scams are repeatedly being uncovered.
Aici există jocuri de culise şi se descoperă tot mai multe scandaluri privind alimentele şi fraude de etichetare.
EnglishSooner or later, it will break loose.
Mai devreme sau mai târziu, aceasta va ieși la lumină.
EnglishYou may have a loose connector.
Este posibil ca un conector să fie deconectat.
EnglishThey might find it easier to form an alliance with a loose federation of states than with a centralist European Union.
Acestora li s-ar putea părea mai ușor să formeze o alianță cu o federație de state liberă decât cu o Uniune Europeană centralistă.
Englishto break away/loose
Englishto break away/loose
EnglishWe need the common currency but we also need proper governance of the eurozone; loose cooperation on the basis of unanimity is not an option anymore.
Avem nevoie de moneda comună, dar avem nevoie și de o guvernanță corespunzătoare a zonei euro; cooperarea slabă pe baza unanimității nu mai este o opțiune.
EnglishIn addition, the relationship between the incomes of citizens - measured, for example, as GDP per capita - has a very loose relation to the minimum wage.
Mai mult decât atât, relația dintre veniturile cetățenilor - măsurate, de exemplu ca PIB pe cap de locuitor - are o legătură foarte slabă cu salariul minim.
EnglishThe Commission is able to issue a "direct" warning to Member States whose loose budgetary discipline risks jeopardising the proper functioning of the euro area.
Comisia poate să transmită avertismente „directe” statelor membre a căror disciplină financiară nu foarte riguroasă riscă să pună în pericol buna funcţionare a zonei euro.
EnglishThe first failing is that there is extremely strict discipline concerning deficits and debt and extremely loose discipline concerning investment, and I am thinking about Europe 2020.
Prima se referă la disciplina extrem de strictă existentă privind deficitele și datoriile și la disciplina deloc strictă a investițiilor, și mă refer la Europa 2020.