EN maker
volume_up
{substantiv}

maker (også: author, perpetrator, writer)
maker (også: author, creator, deviser, founder)
volume_up
făuritor {m}
maker (også: making, working)
volume_up
făcător {m}

Eksempelsætninger "maker" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWindows Movie Maker uses a temporary file storage location in the following ways:
Windows Movie Maker utilizează o amplasare de stocare temporară a fișierelor, astfel:
EnglishClick the Start menu, click All Programs, and then click Windows Movie Maker.
Click the Start menu, click All Programs, and then click Windows Movie Maker.
EnglishWhen you make changes in Windows Movie Maker, the original files aren’t changed.
Când efectuați modificări în Windows Movie Maker, fișierele originale nu sunt modificate.
EnglishNote: Movie Maker 2.1 is not available separately from the Windows XP service packs.
Notă: Movie Maker 2.1 nu este disponibil separat de pachetele de servicii Windows XP.
EnglishSomeone said earlier that I must be the idealist around here, the dream maker.
Cineva a afirmat mai devreme că în această sală eu sunt idealistul, făuritorul de vise.
EnglishOther types of streams, such as scripts, are not supported in Windows Movie Maker.
Alte tipuri de fluxuri, cum ar fi scripturile, nu sunt acceptate în Windows Movie Maker.
EnglishThere are two ways to get this digital media into Windows Movie Maker:
Iată două modalități de a prelua conținut media digital în Windows Movie Maker:
EnglishWindows Movie Maker creates clips in different ways, depending on the clip's source.
Windows Movie Maker creează clipuri în diferite moduri, în funcție de sursele acestora.
EnglishVideo and music files that use digital rights management (DRM) can't be used in Movie Maker.
Fișierele video și audio care utilizează DRM nu pot fi folosite în Movie Maker.
EnglishThe symptoms of problems with video and audio filters vary in Windows Movie Maker.
Simptomele problemelor privind filtrele video și audio sunt diverse în Windows Movie Maker.
EnglishI am the type of person who is a quick, efficient but good decision-maker.
Eu sunt tipul de persoană care reprezintă un factor decizional rapid, eficient, dar bun.
EnglishIn Windows Movie Maker, you can choose the video format and the aspect ratio.
În Windows Movie Maker, aveți posibilitatea să alegeți formatul video și raportul de aspect.
EnglishAfter you’ve got your files in Windows Movie Maker, you can start editing.
După ce aveți fișierele în Windows Movie Maker, puteți începe editarea.
EnglishYou can also pin Movie Maker to Start if you plan on using it a lot.
Puteți fixa Movie Maker la Start dacă aveți de gând să îl utilizați frecvent.
EnglishClick the Movie Maker button, and then click Import from device.
Faceți clic pe butonul Movie Maker, apoi faceți clic pe Import de pe dispozitiv.
EnglishThe first step to making a movie in Movie Maker is to add videos and photos.
Primul pas al creării unui film în Movie Maker este adăugarea de videoclipuri și fotografii.
EnglishYou can use video files that are supported in Movie Maker as audio files.
Puteți utiliza fișiere video acceptate în Movie Maker ca fișiere audio.
EnglishYou can only add media to Movie Maker from your local hard drive.
Puteți să adăugați conținut media la Movie Maker numai de pe hard diskul local.
EnglishNavigate to the following folder: :Program FilesMovie MakerSharedProfiles.
Navigați la următorul folder: :Program FilesMovie MakerSharedProfiles.
EnglishThe following picture shows the storyboard view in Windows Movie Maker:
În următoarea imagine este afișată vizualizarea pentru rezumat din Windows Movie Maker: