Engelsk-rumænsk oversættelse af "occupied"

EN

"occupied" rumænsk oversættelse

RO

EN occupied
volume_up
{adjektiv}

occupied (også: conquered, seized)
volume_up
ocupat {adj. m} (cucerit)
Last August, Russia almost occupied a sovereign neighbouring state.
În luna august a anului trecut, Rusia aproape a ocupat un stat vecin suveran.
They were accused by a French Minister of having occupied the country.
Au fost acuzaţi de un ministru francez că au ocupat ţara.
It's illegal to move into a square occupied by one of your own pieces.
Nu se permite să mutați un pătrat ocupat de una dintre piesele dvs.

Synonymer (engelsk) for "occupied":

occupied

Eksempelsætninger "occupied" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis topic has occupied us a great deal in the last few weeks and it has affected us all.
Acest subiect ne-a preocupat mult în ultimele săptămâni şi ne-a afectat pe noi toţi.
EnglishHowever, we should not overlook the uprising by the Turkish Cypriots in occupied Cyprus.
Nu ar trebui însă să trecem cu vederea revoltele ciprioților turci din partea ocupată a Ciprului.
EnglishWe urgently need a peaceful solution in Nagorno-Karabakh and in the occupied Azerbaijani areas.
Avem nevoie urgent de o soluţie paşnică în regiunea Nagorno-Karabah şi în zonele ocupate din Azerbaidjan.
EnglishThis report is intended to deal solely with the occupied territories.
Acest raport vizează numai teritoriile ocupate.
EnglishIt must stop settlement activities in the Occupied Territories and it must demolish the apartheid wall.
Activităţile de colonizare trebuie oprite în teritoriile ocupate, iar zidul apartheid trebuie demolat.
EnglishGiven its importance, I would have preferred the House to be full, with all the seats occupied.
Dată fiind importanța acestui aspect, aș fi preferat o prezență deplină în Parlament, cu toate locurile ocupate.
EnglishIt has occupied us, together with other issues concerning the improvement of legislation, for over ten years.
Ne preocupă, împreună cu alte chestiuni referitoare la îmbunătățirea legislației, de peste zece ani.
EnglishHelsinki, Moscow and London were the only capital cities that were not occupied in the Second World War.
Helsinki, Moscova şi Londra au fost singurele capitale neocupate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
EnglishI remember listening, aged 16, to Radio Prague as the tanks occupied your capital city in Wenceslas Square.
Ţin minte că ascultam la 16 ani Radio Praga, pe măsură ce tancurile vă ocupau capitala, în Piaţa Wenceslas.
EnglishSubject: Turkish-funded usurpation of Greek Cypriot properties in the occupied territory of Cyprus
Subiect: Luarea ilegală în posesie, finanţată de Turcia, a bunurilor ciprioţilor greci din regiunea ocupată a Ciprului
EnglishLast month, the Christmas religious services were prohibited in the occupied village of Rizokarpaso in Cyprus.
Luna trecută, slujbele religioase de Crăciun au fost interzise în satul cipriot Rizokarpaso aflat sub ocupație.
EnglishThey enter via the occupied areas, most destroy their papers and basically, these immigrants stay on the island.
Aceştia intră prin zonele ocupate, mulţi îşi distrug documentele şi, de fapt, aceşti imigranţi rămân pe insulă.
EnglishAt the same time, we are pushing for the possibility of delivering humanitarian assistance to these occupied territories as well.
În acelaşi timp, insistăm pentru posibilitatea de a oferi asistenţă umanitară şi în aceste teritorii ocupate.
EnglishAnother cause for concern is the phenomenon of kidnappings, which have become routine practice for Russia in the occupied zones.
Alt motiv de preocupare este fenomenul răpirilor, care a devenit o practică curentă a Rusiei în zonele ocupate.
EnglishBelgium occupied the Presidency of the European Union for the last six months and hardly anyone there seems to have noticed.
Belgia a deţinut Preşedinţia Uniunii Europene în ultimele şase luni şi aproape nimeni nu şi-a dat seama de acest lucru.
EnglishThis initiative is far from easy for a country that is partially occupied and has 500 000 IDPs and refugees.
Această inițiativă este departe de a fi ușoară pentru o țară care este ocupată parțial și are 500 000 de persoane strămutate și refugiați.
EnglishWe are pushing for peace observers to have access not only to areas administered by the Georgian Government but also to occupied areas.
Exercităm presiuni pentru ca observatorii de pace să aibă acces nu doar la zonele administrate de guvernul georgian, ci şi în zonele ocupate.
Englishto occupy oneself occupied with
Englishto occupy oneself occupied with
Englishto busy/to be occupied with