Engelsk-rumænsk oversættelse af "to reconcile"

EN

"to reconcile" rumænsk oversættelse

EN to reconcile
volume_up
[reconciled|reconciled] {verbum}

to reconcile
We should also be addressing these leaders in our attempts to reconcile the two political parties.
Ar trebui să ne adresăm, de asemenea, acestor lideri în încercările noastre de a reconcilia cele două partide politice.
Perhaps that is a way of reconciling the European public with 'Europe'.
Poate că aceasta este o cale de a reconcilia publicul european cu "Europa”.
Is this a way of reconciling our citizens with Europe?
Este aceasta o cale de a-i reconcilia pe cetățenii noștri cu Europa?
to reconcile
We should also be addressing these leaders in our attempts to reconcile the two political parties.
Ar trebui să ne adresăm, de asemenea, acestor lideri în încercările noastre de a reconcilia cele două partide politice.
Perhaps that is a way of reconciling the European public with 'Europe'.
Poate că aceasta este o cale de a reconcilia publicul european cu "Europa”.
Is this a way of reconciling our citizens with Europe?
Este aceasta o cale de a-i reconcilia pe cetățenii noștri cu Europa?
to reconcile (også: to be reconciled, to concilitate)
We still have a lot to do to reconcile working and family life.
Avem încă multe de făcut pentru a concilia viața de familie cu viața profesională.
This is therefore a great day for the many families that are unable to reconcile their family life with their professional life.
Prin urmare, aceasta este o zi mare pentru multe familii care sunt în imposibilitatea de a concilia viața de familie cu viața profesională.
An intense debate has been taking place in recent months in order to reconcile the requirements, expectations and needs not only of farmers but also of European citizens as a whole.
În ultimele luni a avut loc o dezbatere intensă în scopul de a concilia cerințele, așteptările și nevoile nu numai ale agricultorilor, ci și ale cetățenilor europeni în ansamblu.
to reconcile (også: to calm, to conciliate, to pacify, to placate)

Eksempelsætninger "to reconcile" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt is difficult to reconcile 27 different legal traditions on these subjects.
Este dificil să reconciliezi 27 de tradiții juridice diferite.
EnglishIt is therefore essential to reconcile these different issues.
Prin urmare, este esențial să reconciliem aceste aspecte diferite.
EnglishThe future common agricultural policy must reconcile biodiversity with agricultural subsidies.
Viitoarea politică agricolă comună trebuie să reconcilieze biodiversitatea cu subvenţiile agricole.
EnglishThis report takes a pragmatic approach in order to reconcile the numerous and varying wishes.
Prezentul raport adoptă o abordare pragmatică, ce vizează reconcilierea numeroaselor doleanțe diferite.
EnglishSo let us try to reconcile both principles in a way.
Deci haideţi să încercăm să reconciliem ambele principii într-un fel.
EnglishThis stops sync from being completed for this file until you decide how to reconcile the differences.
Aceasta oprește terminarea sincronizării pentru acest fișier, până decideți cum reconciliați diferențele.
EnglishThese are specific examples of measures which will make it easier to reconcile work and family life.
Acestea sunt exemple specifice de măsuri care for facilita reconcilierea vieții profesionale cu cea privată.
EnglishThe region did well when we managed to reconcile often contradictory interests without harming values.
Regiunea a fost prosperă atunci când am reuşit să împăcăm interesele uneori contradictorii fără să afectăm valorile.
EnglishWe will try to reconcile the need for speed with the rights of all MEPs to discharge their duties and to vote.
Vom încerca să împăcăm nevoia de rapiditate cu drepturile tuturor deputaților de a-și îndeplini sarcinile și de a vota.
EnglishIt is possible to reconcile these two.
Este posibilă o reconciliere a acestor două aspecte.
EnglishAs a politician from a new member state put it, ‘Europe has finally managed to reconcile its history with its geography’.
Cum a subliniat un politician al unui nou stat membru, „În sfârşit, Europa a reuşit să împace istoria cu geografia sa”.
EnglishThis was simply due to the widely differing opinions held by members of the Council which the Commission could not reconcile.
Situația se datorează pur și simplu opiniilor extrem de divergente ale membrilor Consiliului, pe care Comisia nu le-a putut reconcilia.
EnglishIt is difficult to reconcile both of these trends, so I consider the search for innovative financing to be important and worth pursuing.
Ambele tendințe sunt greu de reconciliat, astfel că mi se pare importantă și utilă căutarea de surse inovatoare de finanțare.
EnglishSustainable forest management must aim to reconcile aspects relating to production and those relating to forest protection.
Gestionarea durabilă a pădurii trebuie să aibă ca scop reconcilierea aspectelor legate de producție și a celor legate de protecția pădurilor.
EnglishSupporting women as they reconcile their working and family conditions is one of the biggest challenges of modern times.
Susţinerea femeilor în demersul de a împăca viaţa profesională cu cea familială reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale epocii moderne.
EnglishHave we managed to reconcile the interests of consumers with the interests of traders during our work on this directive?
Am reușit oare să reconciliem interesele consumatorilor cu cele ale comercianților în timpul activității derulate cu privire la această directivă?
EnglishTo conclude, Europe has proposed some creative and pragmatic solutions to help couples to reconcile professional and family life.
În concluzie, Europa a propus unele soluţii creative şi pragmatice pentru a ajuta cuplurile să îmbine viața profesională şi cea familială.
EnglishIt is doubtful whether the EU can reconcile these matters of public interest and these characteristics as well and as efficiently as its Member States.
Nu este sigur că UE poate găsi un echilibru între aceste interese la fel de bine și de eficient ca statele sale membre.
EnglishWe need to support and encourage women to better reconcile maternity and work, not scupper their chances of finding a job.
Trebuie să sprijinim și să încurajăm femeile să reconcilieze maternitatea și activitatea profesională, nu să-și irosească șansele de a găsi un loc de muncă.
EnglishWe need to listen to that child as mothers do, and to help them find a way to reconcile home and work to the benefit of both.
Trebuie să ascultăm copiii aşa cum ar face-o o mamă şi trebuie să ajutăm mamele să reconcilieze viaţa privată şi cea profesională, spre beneficiul amândurora.