Engelsk-rumænsk oversættelse af "screen"

EN

"screen" rumænsk oversættelse

volume_up
screen {substantiv}

EN screen
volume_up
{substantiv}

1. generel

screen
This is referred to as taking a screen shot or screen capture.
Aceasta se numește creare a unui instantaneu de ecran sau a unei capturi de ecran.
In the search box, type screen saver, and then click Change screen saver.
În caseta de căutare, tastați economizor ecran, apoi faceți clic pe Modificare economizor ecran.
Screen resolution refers to the clarity of the text and images on your screen.
Rezoluția ecranului se referă la claritatea textului și a imaginilor de pe ecran.
screen (også: sieve, strainer, bolter)
screen (også: shield, support, buckler, aegis)
The Belgian Government means to attempt to hide its lack of resolve and of democratic legitimacy behind a smoke screen of ultra-federalist rhetoric, then.
Guvernul belgian încearcă, aşadar, să îşi ascundă lipsa de fermitate şi de legitimitate democratică în spatele unui scut de retorică ultra-federalistă.
screen (også: bar, fence, grating, guard)
screen
volume_up
mască {f} (paravan)
screen (også: (folding) screen)
It is a smoke screen to enable mass immigration.
Acesta este un paravan pentru a facilita imigraţia in masă.

2. arkitektur

screen

Eksempelsætninger "screen" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishPress the B button repeatedly until you return to the System Settings screen.
Apăsați butonul B în mod repetat până când reveniți la ecranul Setări sistem.
EnglishYou'll see the photo you picked on your lock screen whenever you sign in to Windows.
De asemenea, puteți să modificați fotografia ecranului de blocare tot din aplicați
EnglishOn the FM Radio screen, find a radio station that doesn't have a preset already.
Pe ecranul Radio FM, găsiți un post de radio care nu are deja o presetare.
EnglishMagnifier creates a separate window that displays a magnified portion of your screen.
Lupa creează o fereastră separată care afișează o porțiunea mărită a ecranului.
EnglishOn the start screen, scroll to Music, click radio, and then click FM Radio.
Pe ecranul de pornire, defilați la Muzică, faceți clic pe radio, apoi pe Radio FM.
English(On the start screen, scroll to Online Media, and then click program library.
În ecranul start, defilați la Media online, apoi faceți clic pe bibliotecă programe.
EnglishFrom the Media Center start screen, scroll to Music, and then select music library.
Pe ecranul de pornire, defilați la Muzică, apoi faceți clic pe bibliotecă de muzică.
EnglishClearType is a tool that improves the readability of the text on your LCD screen.
ClearType este un instrument care îmbunătățește lizibilitatea textului pe ecranul LCD.
EnglishThe radio option should appear on the start screen after the tuner is set up.
Opțiunea radio ar trebui să apară pe ecranul de pornire după configurarea tunerului.
EnglishZoom in or out of a large number of items, like apps pinned to the Start screen
Măriți sau micșorați un număr mare de elemente, ca aplicațiile fixate la ecranul Start
EnglishOn the start screen, scroll to Tasks, click settings, and then click Pictures.
Pe ecranul de pornire, defilați la Activități, faceți clic pe setări, apoi pe Imagini.
EnglishThe aim of the EU must therefore be to keep Ukraine on the Union's radar screen.
Scopul UE trebuie să fie, prin urmare, menţinerea Ucrainei pe ecranul radarului Uniunii.
EnglishOn the Exchange screen, tap the Email box, and then type your e-mail address.
În ecranul Exchange, atingeţi caseta Email, apoi tastaţi adresa de poştă electronică.
EnglishTip: To search from the Start screen, you don’t even need to open the charms.
Sfat: Pentru a căuta din ecranul Start, nu trebuie să deschideți butoanele.
EnglishIf you have an offer code, you can enter it on the order confirmation screen.
Dacă aveți un cod de ofertă, îl puteți introduce pe ecranul de confirmare a comenzii.
EnglishYou move the origami around the pond by touching the screen to create ripples.
Mutați bărcuțele de hârtie prin lac atingând ecranul pentru a crea valuri.
EnglishOn the Windows Media Center start screen, scroll to TV, and then click Guide.
Pe ecranul de pornire Windows Media Center, defilați la TV, apoi faceți clic pe Ghid.
EnglishBy default, gadgets "stick" to each other and to the edge of the screen.
În mod implicit, gadgeturile se „lipesc” unul de altul și de marginea ecranului.
EnglishOn the start screen, click Now Playing + Queue, and then click View Queue.
Pe ecranul de pornire, faceți clic pe În redare + Coadă, apoi pe Vizualizare coadă.
EnglishOn the start screen, scroll to Tasks, click settings, and then click DVD.
Pe ecranul de pornire, defilați la Activități, faceți clic pe setări, apoi pe DVD.