EN

selecting {substantiv}

volume_up

Eksempelsætninger "selecting" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYou can increase the amount of red eye that you remove by selecting an eye more than once.
Eliminați mai mult din efectul de ochi roșii dacă selectați un ochi de mai multe ori.
EnglishTo insert multiple files, hold down the Ctrl key while selecting them.
Pentru a insera mai multe fișiere, țineți apăsată tasta Ctrl în timp ce le selectați.
EnglishWhen you finish selecting the members of this distribution list, click Create.
După ce aţi terminat de selectat membrii acestei liste de distribuire, faceţi clic pe Creare.
EnglishFor multiple files, hold down the Ctrl key while selecting them.
Pentru mai multe fișiere, țineți apăsată tasta Ctrl în timp ce le selectați.
EnglishThey are also crucial in training and selecting their candidates.
Sunt de asemenea cruciale pentru pregătirea și selectarea candidaților lor.
EnglishYou can mark a device as trusted just by selecting a check box.
Puteți marca un dispozitiv ca fiind de încredere prin simpla selectare a unei casete.
EnglishWhen you have finished selecting advanced options, click Save.
După ce ați terminat de selectat opțiunile complexe, faceți clic pe Salvare.
EnglishThis legislation must create a simple and effective procedure for selecting contactors.
Această legislaţie trebuie să creeze o procedură simplă şi eficientă de selectare a contractanţilor.
EnglishYou can also see what the printed page will look like by selecting Print Preview.
De asemenea, puteți să vedeți cum va arăta pagina imprimată, dacă selectați Examinare înaintea imprimării.
EnglishIf not, try repeating the steps and selecting an older restore point (if one is available).
Dacă nu, încercați să repetați pașii și selectați un punct de restaurare mai vechi (dacă există).
EnglishBut selecting Bitmap caching will improve connection speed.
Dar selectarea Memorare bitmap în cache va îmbunătăți viteza conexiunii.
EnglishSelecting one version to sync with will resolve the conflict.
Selectarea unei versiuni pentru sincronizare va rezolva conflictul.
EnglishTurn on MouseKeys by selecting the Use MouseKeys check box.
Activați TasteMouse, bifând caseta de selectare Utilizare TasteMouse.
EnglishAfter selecting the text, you're ready to do something with it.
După ce selectați textul, sunteți pregătit să faceți ceva cu el.
EnglishTo select non-adjacent items, press and hold the Ctrl key while selecting.
Pentru a selecta elemente neadiacente, apăsați și țineți apăsată tasta CTRL în timp ce efectuați selectarea.
EnglishWhen you're selecting pictures for your theme, try to avoid images that are too busy or detailed.
Când selectați imagini pentru temă, încercați să evitați imaginile prea aglomerate sau detaliate.
EnglishYou can bulk edit users by selecting multiple users from this list.
Aveţi posibilitatea să editaţi masiv utilizatorii, selectând mai mulţi utilizatori din această listă.
EnglishWhen you are finished selecting colors, click OK twice.
După ce terminați selectarea culorilor, faceți clic pe OK de două ori.
EnglishYou can queue up music to listen to so that you don't have to keep selecting songs to play.
Treceți în coada de așteptare muzica de ascultat, astfel încât să nu selectați continuu melodii de redat.
English(To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
Pentru a selecta mai multe elemente adiacente, apăsați și țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce efectuați selectarea.