EN separate
volume_up
{adjektiv}

separate (også: asunder, apart)
volume_up
separat {adj. m}
It is a separate issue that requires more analysis, and that is for a longer term.
Este un subiect separat care necesită mai multă analiză, iar asta pe un termen mai lung.
However, there was a separate vote beforehand, and paragraph 16 was amended.
Cu toate acestea, a existat un vot separat în prealabil și punctul 16 a fost modificat.
However, mitigation and adaptation measures must not be separate.
În orice caz, măsurile de atenuare şi cele de adaptare nu trebuie privite separat.
separate
separate
separate
volume_up
răzleț {adj. m} (separat)

Eksempelsætninger "separate" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe rights of citizens and economic issues are dealt with in separate documents.
Drepturile cetăţenilor şi chestiunile economice sunt tratate în documente separate.
EnglishThe 41 km that separate the two countries became an external Schengen border.
Cei 41 de km care separă cele două ţări au devenit o graniţă externă Schengen.
EnglishBIOS is part of the hardware of your computer and is separate from Windows.
BIOS-ul este o parte a hardware-ului computerului și este independent de Windows.
EnglishIf you prefer to have Stop and Refresh as separate buttons, follow these steps:
Dacă preferați ca Stop și Reîmprospătare să fie butoane separate, urmați acești pași:
EnglishMagnifier creates a separate window that displays a magnified portion of your screen.
Lupa creează o fereastră separată care afișează o porțiunea mărită a ecranului.
EnglishThe Find text box now appears on the tab row and not as a separate dialog box.
Caseta text Găsire apare acum pe rândul cu file și nu ca o casetă de dialog separată.
EnglishThe 41 kilometres that separate the two countries became an external Schengen border.
Cei 41 de km care separă cele două ţări au devenit o graniţă externă Schengen.
EnglishThe capital city, Budapest, was originally was two separate cities: Buda and Pest.
Capitala ţării, Budapesta, reuneşte de fapt două foste oraşe distincte: Buda şi Pesta.
EnglishSeparate issues arise, however, in relation to this report and this debate.
Totuşi, apar probleme separate în legătură cu acest raport şi cu această dezbatere.
EnglishIf you prefer to have Go and Refresh as separate buttons, follow these steps:
Dacă preferați ca Salt și Reîmprospătare să fie butoane separate, urmați acești pași:
EnglishIn some cases, you will not receive a separate notice when they connect.
În anumite cazuri, nu veţi primi o notificare separată la realizarea conexiunilor.
EnglishThey also possess symbols of statehood such as a separate currency and a flag.
Ei deţin, de asemenea, simboluri ale statalităţii, cum sunt moneda şi drapelul separate.
EnglishWith this resolution, Parliament is sending out two separate messages.
Prin intermediul acestei rezoluţii, Parlamentul transmite două mesaje distincte.
EnglishThe European Microfinance Facility needs to have a separate budget line.
Instrumentul european de microfinanţare trebuie să aibă o linie bugetară separată.
EnglishYou'll get a separate pension from each country where you worked for at least a year.
Veţi primi câte o pensie separată din fiecare ţară în care aţi lucrat cel puţin un an.
EnglishYou may not separate the components and install them on different devices.
Nu aveţi dreptul să separaţi componentele şi să le instalaţi pe dispozitive diferite.
EnglishBIOS is part of your computer's hardware and is separate from Windows.
BIOS-ul este o parte a hardware-ului computerului și este independent de Windows.
EnglishTo add more than one property, separate each entry with a semicolon.
Pentru a adăuga mai multe proprietăți, separați intrările prin punct și virgulă.
EnglishIn this connection, separate, permanent structures have been put in place.
În legătură cu aceasta, au fost înfiinţate structuri separate, permanente.
EnglishIf you're sending to multiple addresses, separate them with semicolons.
Dacă trimiteți la adrese multiple, separați adresele prin punct și virgulă.