Engelsk-rumænsk oversættelse af "spell"

EN

"spell" rumænsk oversættelse

volume_up
spell {substantiv}

EN spell
volume_up
{substantiv}

spell (også: charm, conjuring, enchantment, hex)
The spell is breaking and the shamanistic incantations are losing their force.
Vraja începe să se destrame, iar incantaţiile şamanice îşi pierd puterea.
a arunca o vrajă asupra
a arunca o vrajă asupra
spell (også: charisma, charm, glamour)

Eksempelsætninger "spell" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI do spell things out, but you were right to ask me for this linguistic clarification.
De obicei explic lucrurile, dar aţi avut dreptate să îmi cereţi această clarificare lingvistică.
EnglishClick Ignore to have spell check disregard the word for this email only.
Faceți clic pe Ignorare pentru ca verificarea ortografică să ignore cuvântul doar în acest e-mail.
EnglishWords not found in the spell-check dictionary are underlined in red.
Cuvintele care nu sunt găsite în dicționarul de verificare a ortografiei sunt subliniate cu roșu.
EnglishTo spell it out, we also expect a revision proposal for the current financial perspective.
Pentru a spune lucrurilor pe nume, ne aşteptăm şi la o propunere de revizuire a perspectivei financiare curente.
EnglishOn 25 August, 57 Eritrean migrants were finally rescued after a lengthy spell in Maltese waters.
La 25 august, 57 de migranţi din Eritreea au fost salvaţi în cele din urmă, după o perioadă lungă în apele malteze.
EnglishTurkey must spell out where it stands on the increasingly urgent issue of Tehran's nuclear programme.
Turcia trebuie să îşi exprime deschis poziţia faţă de problema din ce în ce mai urgentă a programului nuclear al Teheranului.
EnglishMake sure you spell the word correctly.
Asigurați-vă că ortografiați corect cuvântul.
EnglishIt will spell out how we see the Eastern Partnership developing further in the wake of the summit under the Polish Presidency.
Va explica cum vedem continuarea dezvoltării Parteneriatul estic în urma summitului desfășurat sub Președinția poloneză.
EnglishYet we should not be surprised, for when better to catch people's attention, especially during a cold spell?
Cu toate acestea, nu ar trebui să ne mirăm, căci care ar fi momentul cel mai prielnic pentru atragerea atenției oamenilor, dacă nu în anotimpul rece?
EnglishI shall spell this out.
Englishhow do you spell it?
EnglishWe must not think that the reconstruction will spell the return of the shantytowns or of socio-economic conditions such as those that existed before.
Nu trebuie să ne gândim că reconstrucţia va însemna reapariţia oraşelor sărăcăcioase sau a unor condiţii socioeconomice ca cele care existau anterior.
EnglishWithin the confines of Question Time, it is not possible to spell out their contents to you, but I do want to attempt to highlight the key points.
Din cauza limitei timpului alocat întrebărilor, nu-mi este posibil să vă prezint conţinutul acestora, însă aş vrea totuşi să subliniez punctele lor cheie.
EnglishThat is particularly gratifying after a five-year barren spell in the communication of European competition policy on the part of the European Commission.
Acest lucru este mulţumitor după o pauză de cinci ani în care nu a existat comunicare din partea Comisiei Europene privind politica europeană în domeniul concurenţei.
EnglishIt would spell the end for traditional, sustainable fishing techniques, when it is actually the industrial purse seine fishing boats that are to blame for the exhausted stocks.
Aceasta ar însemna sfârşitul tehnicilor tradiţionale, durabile de pescuit, când de fapt vasele de pescuit industriale cu plasă pungă sunt vinovate pentru epuizarea rezervelor.
EnglishThe President of the Council has given us a report, and Mr Van Rompuy, if I allow myself to succumb to its spell then I can really only come to the conclusion that everything is hunky dory.
Domnul președinte al Consiliului ne-a prezentat un raport, cât despre domnul Van Rompuy, dacă mă las pradă vrajei sale, nu pot decât să ajung la concluzia că totul este minunat.