Engelsk-rumænsk oversættelse af "statement"

EN

"statement" rumænsk oversættelse

volume_up
statement {substantiv}

EN statement
volume_up
{substantiv}

statement (også: allegation, declaration)
This Parliament should approve a statement on the rights of minorities.
Parlamentul ar trebui să aprobe o declaraţie privind drepturile minorităţilor.
We heard one such statement here a moment ago, the statement by Mr Pafilis.
Am auzit o astfel de declaraţie aici, acum câteva momente, în declaraţia domnului Pafilis.
This statement must be meaningful and it must be followed by concrete measures.
Această declaraţie trebuie să aibă sens, şi trebuie urmată de măsuri concrete.
statement (også: allegation, assertion, saying)
This statement truly illustrates the will of and the path being taken by the workers.
Această afirmaţie descrie exact voinţa şi calea urmată de lucrători.
There are two equally important conclusions to this statement in the UN Charter.
De asemenea, există două concluzii la fel de importante la această afirmaţie din Carta ONU.
This simple statement was the first to be attacked and removed.
Această afirmaţie simplă a fost prima atacată şi eliminată.
statement (også: account, connection, relation)
volume_up
raport {n} (relație)
One example is the following statement in the report:
Un exemplu ar fi următoarea afirmaţie din raport:
Here are some statements made in the report:
Iată o serie de afirmaţii prezente în raport:
This report is based on recent studies, the most important of which are listed in the explanatory statement section.
Acest raport se bazează pe studii recente, dintre care cele mai importante sunt enumerate în secţiunea expunerii de motive.
Doresc să fac o declaraţie oficială.
I know Commissioner Barrot has held this position for a long time, but it is good that he, as Vice-President of the Commission, has made this formal statement to us.
Ştiu că dl Barrot deţine funcţia de comisar de mult timp, însă este bine că dumnealui, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei, a făcut această declaraţie oficială în faţa noastră.
statement (også: counsel, note, notice, notification)

Synonymer (engelsk) for "statement":

statement

Eksempelsætninger "statement" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHowever, I issued the necessary statement and explained the facts of the matter.
Cu toate acestea, am emis declaraţia necesară şi am explicat aspectele chestiunii.
EnglishI will ask for a statement from one person who would like to support the proposal.
Voi solicita o declarație de la o persoană care ar dori să sprijine propunerea.
EnglishStatement by the President of the European Parliament on the situation in Tunisia
Declarație a Președintelui Parlamentului European cu privire la situația din Tunisia
EnglishThe next item is the Commission statement on democratic process in Turkey.
Următorul punct este declaraţia Comisiei privind procesul democratic din Turcia.
English. - Commissioner, thank you for your statement.
în numele Grupului PPE-DE - Vă mulţumesc pentru intervenţie, domnule comisar.
EnglishWhen it comes to the Internet, ACTA even breaks new ground, the statement reads.
Când vine vorba de internet, ACTA chiar aduce inovații, spune declarația.
EnglishDoes Denmark, in the choice it has made, accept that statement on your part?
Danemarca, în decizia pe care a luat-o, acceptă această declarație din partea dvs.?
EnglishThe next item is the Commission statement on meat imports from third countries.
Următorul punct este declaraţia Comisiei privind importurile de carne din ţările terţe.
EnglishSubject: Unresolved issues in the Turkey-EU Joint Statement of 5 November 2009
Subiect: Aspecte nesoluţionate privind declaraţia comună Turcia-UE din 5 noiembrie 2009
EnglishI will say a few more words about this at the very end of my statement.
O să mai adaug câteva cuvinte despre acest lucru la sfârșitul declarației mele.
EnglishMadam President, I thank the Commissioner for her lengthy and full statement.
Doamnă preşedintă, îi mulţumesc doamnei comisar pentru declaraţia sa lungă şi completă.
EnglishThis is very clear in my statement of support for the measures announced.
Acest lucru este foarte clar în declaraţia mea de sprijin pentru măsurile anunţate.
EnglishFortunately, President Buzek has made a statement on behalf of Parliament.
Din fericire, președinte Buzek a făcut o declarație în numele Parlamentului.
EnglishWe made a relatively clear statement on this at the end of the summit.
Am făcut o declarație relativ clară în această privință la sfârșitul summitului.
EnglishThe statement issued by the High Representative on Monday expressed this sentiment.
Declaraţia emisă luni de Înaltul Reprezentant a exprimat acest sentiment.
EnglishMadam President, I would like to thank the Commission for its statement.
Doamnă preşedintă, doresc să mulţumesc domnului comisar pentru declaraţia sa.
EnglishAllow me also to make a couple of final remarks in that introductory statement.
Vă rog să-mi permiteți să fac câteva observații finale în această declarație introductivă.
EnglishI believe this is a book revolution about to begin, and I welcome the Commission statement.
Cred că urmează izbucnirea unei revoluţii a cărţii şi salut declaraţia Comisiei.
EnglishI must, however, agree with the statement made yesterday by Professor Mario Monti.
Trebuie totuşi să fiu de acord cu declaraţia făcută ieri de către profesorul Mario Monti.
EnglishMadam President, we fully support the first part of the statement by Mrs FerreroWaldner.
Doamnă preşedintă, susţinem pe deplin prima parte a declaraţiei dnei FerreroWaldner.