Engelsk-rumænsk oversættelse af "under"

EN

"under" rumænsk oversættelse

volume_up
under {substantiv}
RO
RO

EN under
volume_up
{substantiv}

under (også: below)
under (også: shady side, below)

Synonymer (engelsk) for "under":

under

Eksempelsætninger "under" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMr President, today, the Schengen arrangements are coming under strong pressure.
Dle președinte, astăzi, acordurile Schengen sunt supuse unor presiuni puternice.
EnglishCases of slave labour occur, under conditions of exploitation and child labour.
Există cazuri de muncă forţată, în condiţii de exploatare şi muncă a copiilor.
EnglishWe are not under time pressure from day to day to come up with the new regulation.
Nu suntem presaţi de timp pentru a veni de la o zi la altă cu noi reglementări.
EnglishFurthermore, Serbia must continue with reforms under way and carry out new ones.
Mai mult, Serbia trebuie să continue reformele în curs și să realizeze noi reforme.
EnglishNevertheless, we are under an obligation to make our good policies even better.
Totuși, avem obligația să facem ca politicile noastre bune să fie și mai bune.
EnglishHe has 2 children under 18 and so applied for family benefits in Liechtenstein.
Are doi copii minori, pentru care a solicitat prestaţii familiale în Liechtenstein.
English What funds have been spent for Belarus under CDC (Decentralised Cooperation)?
 Ce fonduri au fost cheltuite pentru Belarus în cadrul cooperării descentralizate?
EnglishOf these, approximately one third came under the category of 'major disasters'.
Dintre acestea, aproximativ o treime intră în categoria "dezastrelor majore”.
EnglishThere is no outcry, just an attempt to brush this new information under the carpet.
Nu există niciun protest, ci doar încercări de a ascunde această informație nouă.
EnglishThe Commission should now also prove that it can get the situation under control.
Comisia ar trebui acum să şi dovedească că poate prelua controlul asupra situaţiei.
EnglishThe new responsibilities under the treaty and the 2020 strategy require funding.
Noile responsabilități din tratat și strategia 2020 au nevoie de finanțare.
EnglishThe Commission is calculating this potential impact under the public interest test.
Comisia calculează acest impact potențial cu ajutorul testului interesului public.
EnglishUnder the Treaty of Lisbon, Parliament's powers are extended to the whole budget.
Prin Tratatul de la Lisabona, puterile Parlamentului sunt extinse la întregul buget.
EnglishMany people are under the impression that the vote is not due to start until 19.30.
Multe persoane au impresia că votul nu urmează să înceapă mai devreme de ora 19.30.
EnglishThe debate concerns how this is done and the conditions under which it is done.
Dezbaterea se referă la modul şi condiţiile în care este făcut acest lucru.
EnglishThe EU alone under a second commitment period is neither sufficient nor credible.
UE singură într-o a doua perioadă de angajament nu este suficientă și nici credibilă.
EnglishBecause Europe and the euro area are under constant pressure from the markets.
Fiindcă Europa și zona euro sunt supuse unei presiuni constante din partea piețelor.
EnglishFirstly, it is the first budget adopted under the rules of the Treaty of Lisbon.
În primul rând, este primul buget adoptat în baza regulilor Tratatului de la Lisabona.
EnglishHowever, this must not, under any circumstances, be the last step that we take.
Cu toate acestea, acesta nu trebuie să fie în niciun caz ultima măsură pe care o luăm.
EnglishMadam, you are supposed to talk on the subject under the catch-the-eye procedure.
Doamnă, trebuie să vorbiţi la subiect, conform procedurii "catch the eye”.