Engelsk-rumænsk oversættelse af "utter"

EN

"utter" rumænsk oversættelse

RO

EN utter
volume_up
{adjektiv}

utter (også: complete, consummate, entire, full)
volume_up
complet {adj. m}

Eksempelsætninger "utter" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe tax reforms, which are designed to increase taxes, will lead to the utter collapse of the economy.
Reformele fiscale, menite să majoreze impozitele, vor conduce la colapsul total al economiei.
EnglishThis shows utter contempt for Parliament and the public.
Este o atitudine plină de dispreţ faţă de Parlament şi de public.
EnglishI will not, under any circumstances, join in showing any more contempt for employees who are in a state of utter disarray.
Nu voi participa nicidecum la a mai dispreţui salariaţii, aflaţi într-o adevărată stare de derută.
EnglishThey were an utter farce and served no purpose other than to give a civilian gloss to the military junta.
Acestea au fost o adevărată farsă și nu au servit niciunui alt scop decât aceluia de a da o strălucire civilă juntei militare.
EnglishWhat nonsense, complete and utter nonsense!
Ce nonsens, un nonsens total şi absolut!
EnglishThat is total and utter nonsense.
EnglishIn view of the Council's utter unwillingness to move forward, we took a new vote, following advice from legal services.
Având în vedere lipsa totală de disponibilitate Consiliului de a merge mai departe, am votat din nou, urmând sfatul serviciilor juridice.
EnglishThe fact of the matter is that many of the countries on the shores of the Mediterranean are in conditions of absolute poverty and utter deprivation.
Problema este că multe dintre ţările de pe ţărmurile Mediteranei suferă de sărăcie groaznică şi lipsuri majore.
EnglishForty percent of Afghans are unemployed and more than half of them live in utter poverty without any health care or adequate education.
Patruzeci la sută din afgani sunt şomeri şi peste jumătate dintre ei trăiesc în totală sărăcie fără îngrijiri medicale sau educaţie adecvată.
EnglishIt was launched in this Parliament to much acclaim and it was a total and utter crippling failure, even before the global recession hit.
Acesta a fost lansat în acest Parlament cu multe aclamaţii şi a fost un eşec devastator total şi absolut, chiar înainte de apariţia recesiunii globale.
EnglishWhat utter nonsense!
EnglishThe fight against terror has practically become a kind of runaway train, with the Council showing utter contempt for European citizens and parliamentary democracy.
Lupta împotriva terorii a devenit practic un tren al evadării, Consiliul manifestând un dispreţ clar pentru cetăţenii europeni şi democraţia parlamentară.
EnglishThis is because we are currently supporting, at a time of utter economic penury, people who come to work and are able to send money home to their families.
Acest lucru se datorează faptului că sprijinim în prezent, într-un moment de penurie economică totală, persoane care vin să lucreze pentru a putea trimite bani acasă pentru familiile lor.
EnglishThe SWIFT affair is symptomatic of the security blunders imposed in the name of terrorism, where utter contempt is shown for the most fundamental rights of our fellow citizens.
Dosarul SWIFT este un simptom al derapajelor de securitate comise în numele terorismului, prin care se arată dispreţ faţă de drepturile fundamentale ale concetăţenilor noştri.
EnglishMr President, I cannot vote for any increase in the Parliament's budget, and I believe that many people in the United Kingdom will be watching the proceedings here in utter amazement.
Dle președinte, nu pot să votez pentru creșterea bugetului Parlamentului și cred că multe persoane din Regatul Unit vor fi cu adevărat uluite urmărind procedurile din acest parlament.