Engelsk-rumænsk oversættelse af "you can see"

EN

"you can see" rumænsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "you can see" i kontekst.

Lignende oversættelser "you can see" på rumænsk

you adverbium
Romanian
you pronomen
you interjektion
Romanian
to you pronomen
Romanian
(to) you pronomen
you! interjektion
Romanian
can substantiv
to can verbum
Romanian
to see verbum
see verbum
Romanian

Eksempelsætninger "you can see" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe physical parts, which you can see and touch, are collectively called hardware.
Părțile fizice care se pot vedea și atinge poartă denumirea colectivă de hardware.
EnglishWhen you turn on Active views, you can see more without opening messages.
Când activați Vizualizările active, vedeți mai mult fără să deschideți mesajele.
EnglishAfter you install an app on your PC, you can see the list of permissions for it.
După ce instalați o aplicație pe PC, puteți să vedeți lista de permisiuni pentru aceasta.
EnglishYou can see the mote in your brother's eye but not the beam in your own.
Vedeţi paiul din ochiul altuia, dar nu vedeţi bârna din propriul dvs.. ochi.
EnglishYou can see more information about priorities earlier in this topic.
Se pot vedea mai multe informații despre priorități mai sus în acest subiect.
EnglishThis is something I have said before and now you can see it happening.
Am spus şi înainte acest lucru, iar acum puteţi vedea cum devine realitate.
EnglishPosition the folder windows on the desktop so you can see the contents of both of them.
Poziționați ferestrele folderului pe desktop astfel încât să vedeți conținutul amândurora.
EnglishHowever, you can see from the reaction of the PPE-DE group that there was a mood of excitement.
Totuşi, puteţi vedea din reacţia grupului PPE-DE că a fost o atmosferă stimulantă.
EnglishYou can see the certificates on your computer by opening Certificate Manager.
Aveți posibilitatea să vedeți certificatele de pe computer deschizând Managerul de certificate.
EnglishPosition the windows side by side on the desktop so that you can see the contents of both.
Poziționați ferestrele alăturat pe desktop astfel încât să vedeți conținutul amândurora.
EnglishWhen you click the lock icon in the Address bar, you can see the security report.
Când faceți clic pe pictograma lacăt din bara Adresă, este posibil să vedeți raportul de securitate.
EnglishBelow you can see the left hand menu fully extended, showing you all the available options.
Mai jos, meniul din stânga este complet dezvoltat şi îţi indică toate opţiunile disponibile.
EnglishIf you're not the document author, you can see which document permissions you have.
Dacă nu sunteți autorul documentului, aveți posibilitatea să vedeți ce permisiuni de document aveți.
EnglishYou can see the icons change size as you move the slider.
Veți vedea cum se modifică dimensiunea pictogramelor în timp ce mutați glisorul.
EnglishAs you can see, this is a very ambitious undertaking, and it is very important for the European Union.
După cum observaţi, este un demers foarte ambiţios şi foarte important pentru UE.
EnglishYou can see it again by pointing to the place where you last saw it.
Aveți posibilitatea să o vedeți din nou, indicând spre zona în care ați văzut-o ultima oară.
EnglishOn the group website, you can see the group e‑mail address.
Pe site-ul Web al grupului, puteți să vedeți adresa de poștă electronică a grupului.
EnglishYou can see, therefore, that this is no longer a subject of debate.
Puteți vedea, așadar, că acesta nu mai este un subiect de dezbatere.
EnglishHere, you can see that we're currently using a standard account.
Aici, aveți posibilitatea să vedeți că acum utilizăm un cont standard.
EnglishUsing the Address bar, you can see your current location on the computer or on a network.
Utilizând bara de adrese, aveți posibilitatea să vedeți locația curentă pe computer sau în rețea.

Andre ord i vores ordbog

English
  • you can see

Søg efter flere ord i den tysk-danske ordbog.