Engelsk-rumænsk oversættelse af "you create"

EN

"you create" rumænsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "you create" i kontekst.

Lignende oversættelser "you create" på rumænsk

you adverbium
Romanian
you pronomen
you interjektion
Romanian
to you pronomen
Romanian
(to) you pronomen
you! interjektion
Romanian
to create verbum

Eksempelsætninger "you create" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn the Contents pane, select the video clip for which you want to create clips.
În panoul Conținut, selectați clipul video pentru care doriți să creați clipuri.
EnglishOnce you create your “masterpiece” you can share it with your friends and family.
Once you create your “masterpiece” you can share it with your friends and family.
EnglishWhen you create a Windows To Go workspace, you’ll need to choose an image file.
Când creați un spațiu de lucru Windows To Go, trebuie să alegeți un fișier imagine.
EnglishOpen the location that contains the item to which you want to create a shortcut.
Deschideți locația care conține elementul către care doriți să creați o comandă rapidă.
EnglishBefore formatting a hard disk, you must first create one or more partitions on it.
Înainte de a formata un hard disk, pe acesta trebuie creată o partiție sau mai multe.
EnglishYou can create up to ten new aliases per year, for an overall maximum of ten.
Puteți crea până la zece aliasuri noi pe an, pentru un maxim total de zece.
EnglishYou should only create a recovery partition if you don't currently have one on your PC.
Trebuie să creați o partiție de recuperare doar dacă nu aveți momentan una pe PC.
EnglishYou can even create folders within folders (sometimes called subfolders).
Puteți crea chiar și foldere în interiorul folderelor (numite uneori subfoldere).
EnglishThe file will usually open in the app that you used to create or edit it.
Fișierul se va deschide de obicei în aplicația în care a fost creat sau editat.
EnglishYou will need this information when you create an alias at your domain registrar.
Veți avea nevoie de aceste informații când creați un alias la registratorul de domeniu.
EnglishYou can open additional blank notes, or you can create new notes from templates.
Aveți posibilitatea să deschideți note necompletate sau să creați note noi din șabloane.
EnglishYou can only create a thriving profession if it can be undertaken safely.
O profesie de succes poate fi creată doar dacă se poate desfăşura în siguranţă.
EnglishOr maybe you want to create a black-and-white version of a special picture.
Sau poate preferați crearea unei versiuni alb-negru a unei imagini speciale.
EnglishOpen the location containing the item that you want to create a shortcut to.
Deschideți locația care conține elementul către care doriți să creați o comandă rapidă.
EnglishYou will need this information when you create an alias at your domain registrar.
Veți avea nevoie de aceste informații când veți crea un alias la registratorul de domeniu.
EnglishYou can create a new group of tiles by dragging one tile to an open space.
Puteți să creați un grup nou de dale, glisând o dală într-un spațiu liber.
EnglishBefore you can format a hard disk, you must first create one or more partitions on it.
Înainte de a formata un hard disk, trebuie creată una sau mai multe partiții pe acesta.
EnglishYou can create a standard account for each person who uses your PC.
Puteți crea un cont standard pentru fiecare persoană care vă utilizează PC-ul.
EnglishWhen you set up Windows, you were required to create a user account.
Atunci când configurați Windows, vi se va solicita să creați un cont de utilizator.
EnglishYou will need this information when you create an alias at your domain registrar.
Veți avea nevoie de aceste informații atunci când creați un alias la registratorul de domeniu.

Andre ord i vores ordbog

English
  • you create

Endnu flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog af bab.la.