Engelsk-rumænsk oversættelse af "you state"

EN

"you state" rumænsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "you state" i kontekst.

Lignende oversættelser "you state" på rumænsk

you adverbium
Romanian
you pronomen
you interjektion
Romanian
to you pronomen
Romanian
(to) you pronomen
you! interjektion
Romanian
state substantiv
state adjektiv
to state verbum

Eksempelsætninger "you state" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWhichever Member State you look at, that represents the large majority of businesses.
În toate statele membre, acestea reprezintă majoritatea întreprinderilor.
EnglishIceland is an independent sovereign state and you yourselves will make the decision.
Islanda este un stat suveran independent şi voi înşivă veţi lua decizia.
EnglishCommissioner, you state that the European budget is not a duplication of a national budget.
Dle comisar, afirmaţi că bugetul european nu este o dublură a unui buget naţional.
EnglishYou are right when you state that the nuclear arms race must be stopped.
Aveţi dreptate când declaraţi că trebuie oprită cursa înarmării nucleare.
EnglishFor example, you state that 90% of legislative activity is done through comitology.
De exemplu, afirmaţi că 90% din activitatea legislativă este realizată prin intermediul comitologiei.
EnglishInterconnection is not just developed by one Member State: you need at least two for this.
Interconectarea nu este dezvoltată doar de un stat membru: este nevoie de cel puţin două state pentru acest lucru.
EnglishYou have seen our State aid rules competences.
Ați văzut competențele normelor ajutorului nostru de stat.
EnglishThe choices that you make, Heads of State or Government, will determine the Europe that you want in the future.
Alegerile pe care le faceţi, şefii de stat sau de guvern, vor determina Europa pe care o doriţi în viitor.
EnglishYou must clearly state who you are, which institution or body you are complaining about and what your problem is.
Trebuie să indicaţi clar cine sunteţi, ce instituţie sau organism face obiectul plângerii şi din ce motiv.
EnglishWhy have I not heard you state a single fact?
De ce nu v-am auzit declarând un singur fapt concret?
EnglishChina is a serious problem because, as you rightly state, they are the number one source of counterfeiting.
China este o problemă gravă pentru că, aşa cum aţi afirmat pe bună dreptate, este principala sursă de contrafacere.
EnglishHowever, if the rate of cover is higher in the State where you are treated, you will not be entitled to additional reimbursement.
În caz contrar, nu veţi avea dreptul la rambursarea diferenţei.
EnglishIn the case of economic governance and budgetary consolidation, you are quick to state: 1 January 2011 -1 January 2012.
În cazul guvernanței economice și consolidării bugetare, vă grăbiți să spuneți: 1 ianuarie 2011 - 1 ianuarie 2012.
EnglishHow will you force a Member State to allow independent experts to verify and monitor the power stations if it refuses?
Cum veți forța un stat membru să permită experților independenți să verifice și să monitorizeze centralele în cazul în care acesta refuză?
EnglishIt is over EUR 2.5 billion, which you specifically state is taxpayers' money that should not have been spent.
Este vorba despre puţin peste 2,5 miliarde de euro, despre care spuneţi în mod expres că reprezintă bani ai contribuabililor, ce nu ar fi trebuit cheltuiţi.
EnglishSince you mainly talked about State aid in your speech, I would ask you to cover both elements in your investigation.
Având în vedere că aţi menţionat mai ales ajutorul de stat în discursul dvs., aş dori să vă rog să vă ocupaţi de ambele elemente în investigaţia pe care o veţi realiza.
EnglishPlease note that in principle, your treatment costs will be covered only if the law in the State where you are insured covers the treatment.
În principiu, costurile îngrijirilor medicale vor fi acoperite doar dacă legislaţia ţării în care sunteţi asigurat(ă) prevede acest lucru pentru îngrijirile în cauză.
EnglishIf you look at the state of the world today, I do not think that the Chinese, the Indians or the emerging countries are very impressed with what we are doing about growth.
Dacă analizăm situația mondială actuală, nu cred că China, India sau țările emergente sunt foarte impresionate de măsurile luate de UE în domeniul creșterii.
EnglishYou further state that you want an economy without borders and that excessive regulation should be avoided, that an increase in the level of protectionism should be avoided.
Mai departe, spuneţi că doriţi o economie fără graniţe, că trebuie evitate reglementările excesive şi că trebuie evitată creşterea nivelului protecţionismului.
EnglishThe laws of the state where you live govern all other claims, including claims under state consumer protection laws, unfair competition laws, and in tort.
Legile statului în care locuiţi guvernează toate celelalte pretenţii, inclusiv pe cele în baza legilor naţionale privind protecţia consumatorului, concurenţa neloială şi delictele.

Andre ord i vores ordbog

English
  • you state

Søg efter flere ord i den dansk-engelske ordbog.