Engelsk-rumænsk oversættelse af "you submit"

EN

"you submit" rumænsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "you submit" i kontekst.

Lignende oversættelser "you submit" på rumænsk

you adverbium
Romanian
you pronomen
you interjektion
Romanian
to you pronomen
Romanian
(to) you pronomen
you! interjektion
Romanian
to submit verbum

Eksempelsætninger "you submit" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe report you submit will be treated by Microsoft as confidential.
Raportul pe care îl remiteți va fi considerat confidențial de către Microsoft.
EnglishI will attend to it personally if you submit the proof of notification to me.
Mă voi ocupa în persoană, dacă îmi transmiteți dovada notificării.
EnglishYou can submit questions to the Windows Media Player newsgroup.
Aveţi posibilitatea să remiteţi întrebări la grupul de ştiri Windows Media Player.
EnglishYou must submit it to the health insurance authority there.
Documentul trebuie depus la casa de asigurări de sănătate din această ţară.
EnglishIf a declaration is required, you must submit it:
În cazul în care o astfel de declaraţie este necesară, va trebui să o depuneţi:
EnglishYou have agreed to submit proposals for a framework directive.
Aţi fost de acord să trimiteţi propuneri pentru o directivă cadru.
EnglishGet the information you need and submit your applications to the responsible authorities online.
Aflaţi informaţiile de care aveţi nevoie şi trimiteţi-vă cererile online către autorităţile responsabile.
EnglishYou can immediately submit a request for a correction.
Aveți posibilitatea să remiteți imediat o cerere pentru corecție.
EnglishI would therefore like to make a proposal to you, which I submit to the debate for further consideration.
Aş dori, prin urmare, să vă fac o propunere pe care o voi prezenta dezbaterii pentru a fi analizată.
EnglishWhen you submit your question, try to be as specific as possible.
Când remiteți întrebarea, fiți cât mai specific.
EnglishTo register your car, you will have to submit the following documents:
Documentenecesare pentru înmatriculare:
EnglishWe are asking you to submit a corresponding proposal.
Vă solicităm să prezentaţi o propunere corespunzătoare.
EnglishYou are aware that you can submit your speeches in writing and they will appear in the verbatim record of the House.
Puteţi să vă transmiteţi discursurile şi în scris, iar acestea vor apărea în stenograma Parlamentului.
EnglishIf you have any suggestions that you would like to submit, in the Send Feedback pane, click Give feedback.
Dacă aveți sugestii pe care doriți să le remiteți, pe panoul Trimitere feedback, faceți clic pe Oferiți feedback.
EnglishYou can submit your claim for compensation to the insurance company of the person who caused the accident.
Aveţi posibilitatea de a solicita despăgubiri direct de la asigurătorul English français persoanei care a cauzat accidentul.
EnglishThe authority you submit your claim to will forward it to the authorities in all the other EU countries you worked in.
Autoritatea căreia îi adresaţi cererea o va transmite, la rândul său, autorităţilor din celelalte ţări ale UE în care aţi lucrat.
EnglishIf you have a question, you should submit it in the normal way in writing and then it may, if it is appropriate, be answered.
Dacă aveţi o întrebare, trebuie s-o adresaţi urmând procedura normală, în scris, iar apoi, dacă este cazul, vi se va răspunde.
EnglishTo get one, you must submit:
EnglishThey can also help you identify the competent authority and which documents you need to submit.
Persoanele abilitate vă vor ajuta să aflaţi care este autoritatea competentă căreia trebuie să vă adresaţi şi care sunt documentele pe care trebuie să le prezentaţi.
EnglishThey can also help you to identify the competent authority and which documents you need to submit.
Persoanele abilitate vă vor ajuta să aflaţi care este autoritatea competentă căreia trebuie să vă adresaţi şi care sunt documentele pe care trebuie să le prezentaţi.

Andre ord i vores ordbog

English
  • you submit

I den dansk-engelske ordbog kan du finde flere oversættelser.