Engelsk-rumænsk oversættelse af "you think"


Resultater for "you". "you think" er ikke i vores ordbog endnu.
EN

"you think" rumænsk oversættelse

volume_up
you {adv.}
RO
volume_up
you {pron.}
volume_up
you {interj.}
RO

EN you
volume_up
{adverbium}

you
volume_up
mai {adv.} (înaintea subst. la vocativ)
Manage multiple email accounts, calendars, and contact lists, even when you’re offline.
Gestionați mai multe conturi de e-mail, calendare și liste de contacte, chiar dacă sunteți offline.
Manage multiple email accounts, calendars, and your contacts, even when you're offline.
Gestionați mai multe conturi de poștă electronică, calendare și contacte, chiar dacă sunteți offline.
I will sit here, where I am now, because I would like to be as close as possible to you all.
Voi sta aici, unde sunt acum, deoarece doresc să fiu cât mai aproape posibil de dumneavoastră toţi.

Lignende oversættelser "you think" på rumænsk

you adverbium
Romanian
you pronomen
you interjektion
Romanian
to you pronomen
Romanian
(to) you pronomen
you! interjektion
Romanian
to think verbum

Eksempelsætninger "you think" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishDo you not think that using an historical factor would maintain these injustices?
Nu credeţi că prin folosirea unui criteriu istoric s-ar perpetua aceste nedreptăţi?
EnglishYou may think that the endless heckling is funny, but it does not get us anywhere.
Ați putea crede că interpelarea fără sfârșit este amuzantă, dar nu ne ajută cu nimic.
EnglishIf you think you have a mandate for that, you are a disgrace and a scoundrel.
Dacă sunteți de părere că există un mandat pentru aceste măsuri, sunteți inconștient.
EnglishI think you said 13 - my figure is that 16 Member States have ratified.
Cred că ați spus 13 - cifra mea arată că 16 state membre au ratificat convenția.
EnglishHowever, I think that you could issue a statement and undertake diplomatic efforts ...
Cu toate acestea, cred că aţi putea da o declaraţie şi iniţia eforturi diplomatice...
EnglishFrom what you have said, I understand that you do not think much of this.
Din ceea ce aţi afirmat, înţeleg că nu acordaţi prea multă importanţă acestui lucru.
EnglishDo you think that Mr Bush found the information about Abu Ghraib balanced?
Credeți că dl Bush a considerat echilibrată informația despre Abu Ghraib?
EnglishDo you think that we can improve the situation in this regard, Commissioner?
Credeți că putem îmbunătăți situația în această privință, dle comisar?
EnglishDo you think it is likely that they will be released in the near future?
Credeţi că este posibil ca aceştia să fie eliberaţi în viitorul apropiat?
EnglishWhat opportunities do you think there are for highlighting the urban dimension?
Ce șanse credeți că există pentru evidențierea dimensiunii urbane?
EnglishHowever, I should like to give Orlov some advice - think before you speak.
Totuși, i-aș da un sfat dlui Orlov - să gândească înainte să vorbească.
EnglishI think you have exhibited that; if you do not have it, you are developing it.
Cred că aţi dat dovadă de acest lucru; şi dacă încă nu îl aveţi, în mod sigur el se dezvoltă.
EnglishHow do you think the EU should exert its improved capacity for decision-making?
Cum credeţi că ar trebui  să-şi exercite UE noua capacitate îmbunătăţită de luare a deciziilor?
EnglishYou think you are enlarging the EU empire by this ill thought-out policy.
Credeţi că extindeţi imperiul UE prin această politică prost concepută.
EnglishLook at the refugees if you think that war and peace is not important for Europe'.
Priviţi refugiaţii dacă aveţi impresia că războiul şi pacea nu sunt importante pentru Europa”.
EnglishWhen you're planning to use BitLocker, there are several things you need to think about:
Când planificați să utilizați BitLocker, trebuie să luați în considerare câteva aspecte:
EnglishIt was a difficult time, and I think you have passed the exam here.
A fost o perioadă dificilă şi cred că aţi trecut testul în această privinţă.
EnglishDo you think that Mr Nixon found the Watergate information balanced?
Credeți că dl Nixon a considerat echilibrate informațiile privind scandalul Watergate?
EnglishIf at any time you think that spyware has infected your computer, run a full scan.
Dacă suspectați oricând că un program spion a infestat computerul, executați o scanare completă.
EnglishOpen a folder that contains the items that you think are shared.
Deschideți un folder care conține elementele despre care credeți că sunt partajate.