Engelsk-rumænsk oversættelse af "you understand"

EN

"you understand" rumænsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "you understand" i kontekst.

Lignende oversættelser "you understand" på rumænsk

you adverbium
Romanian
you pronomen
you interjektion
Romanian
to you pronomen
Romanian
(to) you pronomen
you! interjektion
Romanian
to understand verbum

Eksempelsætninger "you understand" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI would ask you, Commissioner, to understand that the word 'urgent' means 'now'.
Aș dori să vă rog, dle comisar, să înțelegeți că termenul "urgent” înseamnă "acum”.
EnglishHowever, I understand what you are saying and I thank you for your understanding.
Cu toate acestea, înțeleg ceea ce spuneți și vă mulțumesc pentru înțelegere.
EnglishOnce you understand what is causing the sync error, you can try to fix it.
După ce înțelegeți cauza erorii de sincronizare, puteți încerca să o rezolvați.
EnglishI would like you to understand that we have asked for a commitment from the Council.
Aş dori să înţelegeţi că am solicitat un angajament din partea Consiliului.
EnglishYou will understand, Madam President, that I am pleasantly surprised with these pledges.
Înţelegeţi, doamnă preşedintă, că sunt plăcut surprins de aceste angajamente luate.
EnglishFrom what you have said, I understand that you do not think much of this.
Din ceea ce aţi afirmat, înţeleg că nu acordaţi prea multă importanţă acestui lucru.
EnglishI therefore cannot understand why you are now lowering yourself to the same practices.
De aceea, nu pot să înțeleg de ce vă coborâți acum la aceleași practici.
EnglishWindows developers understand that you want what you want, when you want it.
Dezvoltatorii Windows înțeleg de ce aveți nevoie și când aveți nevoie.
EnglishI can fully understand that you did not wish to come here with a negative report.
Înțeleg pe deplin de ce nu ați dorit să vă prezentați în acest Parlament cu un raport negativ.
EnglishThis is something I have made clear from the very outset and I would like you to understand that.
Am clarificat acest aspect de la bun început şi aş dori să înţelegeţi acest lucru.
EnglishThat is the only way we can understand what you are going to negotiate.
Numai aşa putem înţelege ce urmează ca dumneavoastră să negociaţi.
EnglishI understand that you will debate this at the next plenary.
Am înţeles că veţi discuta această temă în cadrul următoarei sesiuni plenare.
EnglishYou do not want to understand that and you will never understand that.
Nu doriţi să înţelegeţi şi nu veţi înţelege niciodată acest lucru.
EnglishGet all the help you need to understand genuine Windows.
Obțineți tot ajutorul de care aveți nevoie pentru a înțelege Windows original.
EnglishWhen you understand this, the second key point follows automatically, and that is competition.
Odată înţeles acest lucru, urmează automat cel de-al doilea aspect cheie, şi anume concurenţa.
EnglishWe understand your time constraints, naturally, but I hope you will understand us too.
Noi înţelegem constrângerile legate de timp, bineînţeles, dar sper ca şi dumneavoastră să ne înţelegeţi.
EnglishYou understand the importance of free peoples and free markets, and so do our voters.
Cunoașteți importanța popoarelor libere și a piețelor libere, la fel cum și votanții dumneavoastră o știu.
EnglishLet me explain, because I do not think you really understand.
Permiteți-mi să explic, deoarece nu cred că înțelegeți cu adevărat.
EnglishHelp you understand licensing options and pricing models
Acordă asistență în înțelegerea costurilor și a termenilor de licențiere
EnglishIf you want to understand how power has shifted in Europe, you need only read this report.
Dacă doriţi să aflaţi cum s-au schimbat polii de putere în Europa, trebuie doar să citiţi acest raport.

Andre ord i vores ordbog

English
  • you understand

Endnu flere oversættelser i den dansk-engelske ordbog af bab.la.