EN clothing
volume_up
{substantiv}

clothing (også: apparel, carpet, clobber, costume)
volume_up
одежда [оде́жда] {f}
clothing (også: boarding, casing, ceiling, coat)
volume_up
обшивка [обши́вка] {f}
clothing (også: kit, outfit, regimentals, fit-out)
volume_up
обмундирование [обмундирова́ние] {n}
clothing (også: sail)

Synonymer (engelsk) for "clothing":

clothing
cloth

Eksempelsætninger "clothing" på russisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis encompasses everything: the food we eat, clothing, TV, heating.
Он охватывает всё: пищу, одежду, телевидение, отопление.
Englishclothing and textile technologist
технолог по одежде и текстилю
Englisha wolf in sheep's clothing