EN contradiction
volume_up
{substantiv}

contradiction (også: antilogy, collision, discrepancy, repugnance)
volume_up
противоречие [противоре́чие] {n}
So already you can see there are contradictions.
Вы уже видите, что есть противоречия.
contradiction (også: disavowal, disproof, rebuttal, refutation)
volume_up
опровержение [опроверже́ние] {n}
contradiction (også: contrast, opposite, opposition, contrary)
volume_up
противоположность [противополо́жность] {f}
contradiction (også: contrast, foil, offset, opposition)
volume_up
контраст [контра́ст] {m}
contradiction (også: divergence, variance, cleavage, contrariety)
volume_up
расхождение [расхожде́ние] {n}

Synonymer (engelsk) for "contradiction":

contradiction

Eksempelsætninger "contradiction" på russisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHave you ever thought about what a contradiction we are?
Думали ли вы когда-либо о том, насколько мы противоречивы?