EN mad
volume_up
{adjektiv}

1. generel

mad (også: crackpot, crazy, daffy, daft)
volume_up
сумасшедший [сумасше́дший] {adj. m}
And that wind in my face made me believe that he was mad and I would drive.
И это ощущение ветра на лице помогло мне поверить, что врач был сумасшедший, и что я буду водить машину.
Gero is a brilliant but slightly mad scientist in the "Dragonball Z: Android Saga."
(Смех в зале) Доктор Геро является блестящим, но немного сумасшедшим учёным в Dragonball Z "Android Saga".
Он и так думал, что я достаточно сумасшедшая.
mad (også: daffy, freaky, cockamamie)
volume_up
сумасбродный [сумасбро́дный] {adj. m}
mad (også: frantic, rabid, wild, berserk)
volume_up
бешеный [бе́шеный] {adj. m}
mad (også: daft, foolish, hardy, insane)
volume_up
безрассудный [безрассу́дный] {adj. m}
mad (også: crazy, maniac, moonstruck, cracky)
volume_up
помешанный [поме́шанный] {adj. m}
mad (også: crazy, frantic, insane, lunatic)
volume_up
безумный [безу́мный] {adj. m}
mad (også: nuts, batty, gaga, bonkers)
volume_up
спятивший [спя́тивший] {adj. m}
mad (også: sick, vexed)
volume_up
раздосадованный [раздоса́дованный] {adj. m}
volume_up
обезумевший [обезумевший] {adj. m}
mad (også: angry, shirty, wrathful)
volume_up
рассерженный [рассе́рженный] {adj. m}
mad (også: wild)
mad
volume_up
рассвирепевший [рассвирепевший] {adj. m}
mad
volume_up
буйно веселый [буйно весёлый] {adj. m}

2. "crazy"

mad (også: wild)
volume_up
шальной [шальной] {adj. m}

Eksempelsætninger "mad" på russisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishGero is a brilliant but slightly mad scientist in the "Dragonball Z: Android Saga."
(Смех в зале) Доктор Геро является блестящим, но немного сумасшедшим учёным в Dragonball Z "Android Saga".
EnglishHe thought I was mad enough anyway.
Он и так думал, что я достаточно сумасшедшая.
EnglishSo that's when China was mad.
И это – в тот момент, когда Китай сходил с ума.
EnglishIt seems mad to talk about nothing.
Кажется абсурдным говорить ни о чем.
EnglishThe whole country went mad.
Вся страна сошла с ума.
Englishas mad as a March hare
Englishto run mad