EN

to prevail [prevailed|prevailed] {verbum}

volume_up
volume_up
господствовать [госпо́дствовать] {vb.}
to prevail (også: to dominate, to overlord)
volume_up
доминировать [домини́ровать] {vb.}
to prevail (også: to exult, to gloat, to glory, to chortle)
volume_up
торжествовать [торжествова́ть] {vb.}
to prevail (også: to predominate, to preponderate)
volume_up
преобладать [преоблада́ть] {vb.}
It's not just prevailing at war, though war still persists.
Это не просто победа в войне, хотя война и продолжает преобладать.
to prevail (også: to predominate)
volume_up
превалировать [превали́ровать] {vb.}
to prevail
volume_up
быть распространенным [быть распространённым] {vb.}

Eksempelsætninger "to prevail" på russisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe bad news, however, to this question of will evil prevail, is that evil lives on.
Однако это ещё не ответ на вопрос, восторжествует ли зло, потому что есть плохая новость: зло продолжается.
EnglishWe shall prevail.