EN uncertainty
volume_up
{substantiv}

uncertainty (også: doubt, dubiety, enquiry, hesitancy)
volume_up
сомнение [сомне́ние] {n}
uncertainty (også: obscurity, suspense, peradventure)
volume_up
неизвестность [неизве́стность] {f}
uncertainty (også: hesitancy, incertitude, peradventure)
volume_up
неуверенность [неуве́ренность] {f}
volume_up
нерешительность [нереши́тельность] {f}
uncertainty (også: ambiguity, incertitude, laxity, suspense)
volume_up
неопределенность [неопределённость] {f}
And numbers in between give you the gray levels of uncertainty.
Промежуточные числа дают вам серые уровни неопределённости.
There is also the uncertainty principle, which is part of quantum mechanics, as I understand it.
В квантовой механике существует принцип неопределенности, насколько я это понимаю (смех).
Now, who remembers Heisenberg's uncertainty principle?
Так, ну а кто помнит принцип неопределенности Гейзенберга?
uncertainty (også: caprice, changeability, fluidity, inequality)
volume_up
изменчивость [изме́нчивость] {f}

Synonymer (engelsk) for "uncertainty":

uncertainty
certainty

Eksempelsætninger "uncertainty" på russisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI define vulnerability as emotional risk, exposure, uncertainty.
Я определяю уязвимость как эмоциональный риск, незащищённость, неопределённость.
EnglishBack to some of the more mundane issues of thinking about uncertainty.
Вернемся к более прозаическим вопросам рассуждения о вероятностях.
EnglishThere is also the uncertainty principle, which is part of quantum mechanics, as I understand it.
В квантовой механике существует принцип неопределенности, насколько я это понимаю (смех).
EnglishAnd numbers in between give you the gray levels of uncertainty.
Промежуточные числа дают вам серые уровни неопределённости.
EnglishNow, who remembers Heisenberg's uncertainty principle?
Так, ну а кто помнит принцип неопределенности Гейзенберга?