Engelsk-spansk oversættelse af "his cooperation"

EN

"his cooperation" spansk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "his cooperation" i kontekst.

Lignende oversættelser "his cooperation" på spansk

his adjektiv
Spanish
his pronomen
hi interjektion
Spanish
cooperation substantiv
cooper substantiv

Eksempelsætninger "his cooperation" på spansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe thank Mr Patten for his cooperation and we wish him success in the Balkans.
Agradecemos al Sr. Patten su colaboración y le deseamos éxito en los Balcanes.
EnglishI would like to thank him specifically for his excellent work and cooperation.
Me gustaría darle especialmente las gracias por su excelente trabajo y cooperación.
EnglishI would quite particularly like to thank Mr Casaca for his close cooperation.
Quisiera darle las gracias especialmente al Sr. Casaca por su estrecha cooperación.
EnglishIt remains for me to thank Commissioner Rehn for his tremendous cooperation.
Solo me queda dar las gracias al Comisario Rehn por su grandísima cooperación.
EnglishI should like to thank the rapporteur, Mr Savary, for his constructive cooperation.
Quisiera agradecer al ponente, el señor Savary, su constructiva colaboración.
EnglishI would like to take this opportunity of thanking the rapporteur for his cooperation.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al ponente su colaboración.
EnglishI would like to thank the rapporteur for his cooperation on this directive.
Me gustaría dar las gracias al ponente por su cooperación en torno a esta directiva.
EnglishI congratulate Mr Lauk on his excellent report and also thank him for his cooperation.
Felicito al señor Lauk por su excelente informe y también agradezco su cooperación.
EnglishI wish, in conclusion, to thank Mr Belder for his constructive cooperation.
Quisiera, para concluir, dar las gracias al Sr. Belder por su cooperación constructiva.
EnglishI would thank the rapporteur for his valuable cooperation and open-minded attitude.
Doy las gracias al ponente por su actitud abierta y por su cooperación.
EnglishI should like to thank Mr Silva Peneda for his cooperation in this field of late.
Me gustaría dar las gracias al señor Silva Peneda por su cooperación en este tema reciente.
EnglishI wish, in conclusion, to thank Mr Belder for his constructive cooperation.
Quisiera, para concluir, dar las gracias al Sr. Belder por su cooperación constructiva.
EnglishI thank the rapporteur, Mr Romeva, for his political sense and cooperation.
Agradezco al ponente, señor Romeva, su sentido político y su cooperación.
EnglishI thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.
Doy las gracias al ponente por su cooperación en relación a las enmiendas propuestas por mí.
EnglishThere you have it; I am grateful to Parliament and to Mr Busuttil for his cooperation.
Ahí lo tiene; agradezco al Parlamento y al señor Busuttil su cooperación.
EnglishFinally, I wish to thank the rapporteur, Mr Fruteau, for his constructive cooperation.
Por último, quiero agradecer al ponente, el señor Fruteau, su constructiva cooperación.
EnglishI would also like to thank Commissioner Byrne for his cooperation.
Agradezco también al Comisario, Sr. Byrne, la colabaración que nos ha prestado.
EnglishI would like to thank the rapporteur, Mr Howitt, for his cooperation.
Quisiera dar las gracias al ponente, el señor Howitt, por su colaboración.
EnglishAccordingly, I should like to thank the rapporteur for his fairness in our cooperation.
Por tanto, quisiera dar las gracias al ponente por su imparcialidad en nuestra cooperación.
EnglishFinally, I wish to thank the rapporteur, Mr Fruteau, for his constructive cooperation.
Aunque estábamos de acuerdo, se propusieron dos enfoques diferentes.

Andre ord i vores ordbog

English
  • his cooperation

Derudover tilbyder bab.la en engelsk-dansk ordbog for flere oversættelser.