Engelsk-spansk oversættelse af "using the Edit"

EN

"using the Edit" spansk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "using the Edit" i kontekst.

Lignende oversættelser "using the Edit" på spansk

using verbum
to use verbum
use substantiv
the adverbium
Spanish
the artikel
Spanish
the
to the præposition
Spanish
edit substantiv
to edit verbum

Eksempelsætninger "using the Edit" på spansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYou can edit your responses as many times as you need using the Edit your response link.
Puedes modificar tus respuestas tantas veces como sea necesario mediante el enlace Modificar tu respuesta.
EnglishIf you've found incorrect information about a listing and would like to edit it, you can do so using the 'Edit' feature.
Igualmente, las imágenes ofrecidas en el modo "Satélite" se obtienen principalmente de DigitalGlobe y MDA Federal.
EnglishThe format of the field inserted using the Page Number command can also be modified using the Edit - Field command.
Puede modificar el formato del campo insertado con el comando de menú Contar páginas, pero también con el comando de menú Editar - Comando de campo...
EnglishIf you don't mind entering all the information manually, you can bypass the online database and fix the information directly in the library by using the Edit command.
Si no le importa especificar toda la información de forma manual, puede omitir la base de datos en línea y corregir la información directamente en la biblioteca con el comando Editar.

Andre ord i vores ordbog

English
  • using the Edit

Tag et kig på den dansk-tyske ordbog af bab.la.