Engelsk-svensk oversættelse af "to a certain point"

EN

"to a certain point" svensk oversættelse

EN to a certain point
volume_up
{adverbium}

to a certain point
They come to a certain point and then stop.
De kommer till en viss punkt, sedan stannar de.
We can establish relations between institutions up to a certain point, but then we need relations between socieities.
Institutionerna kan komma till en viss punkt, men därefter krävs samhällenas medverkan.
till en viss punkt

Lignende oversættelser "to a certain point" på svensk

A substantiv
A adjektiv
Swedish
a artikel
certain adjektiv
Swedish
point substantiv
to point verbum

Eksempelsætninger "to a certain point" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishBut, after a certain point, it creates practical problems which need to be addressed.
Men detta kommer vid en viss tidpunkt att skapa praktiska problem som bör behandlas.
EnglishBecause I had to, at a certain point, say, "What am I doing out here?
Därför att jag var tvungen att vid en viss punkt säga "Vad gör jag här ute?
EnglishIn other words, at a certain point, the two institutions will converge, but only briefly.
Det vill säga, de båda institutionerna kommer att samexistera en tid, men endast i övergångsskedet.
EnglishAt a certain point, the man, still hiccupping, had sex with his wife.
Till slut hade mannen, fortfarande hickande, sex med sin fru.
EnglishHitherto, this has been somewhat taboo up to a certain point.
Hittills har det i viss mån funnits ett sorts tabu runt det.
EnglishWe can certainly consider liberalisation up to a certain point.
Avreglering kan man säkert tala om till en viss grad.
EnglishIt is extremely important that we, at a certain point, become very good at managing this transition gap.
Det är oerhört viktigt att vi - vid en viss tidpunkt - blir duktiga på att hantera denna övergångsperiod.
EnglishNonetheless, at a certain point, choices have to be made.
Man måste ändå, förr eller senare, kunna träffa val.
EnglishWhat I mean is that we have arrived at a certain point.
Jag säger detta för att uttrycka var vi befinner oss.
EnglishOne might say - and this is not the first time I am saying this - that the sector is diseased up to a certain point.
Man skulle kunna säga - och jag har redan sagt det flera gånger - att sektorn är sjuk upp till en viss nivå.
EnglishWe also go even further and say that, from a certain point, sales of cosmetics tested on animals must cease.
Vi går ännu längre och säger att från och med en bestämd tidpunkt skall inte heller kosmetika, som testats på djur, få säljas.
EnglishI love this article because at a certain point they suggested that unattached hiccuppers could try masturbation.
Jag älskar den här artikeln eftersom de på ett speciellt ställe föreslår att hickare utan partner skulle kunna testa onani.
EnglishAt a certain point, a woman says that if she had some room, she could make some pasta and pizza for the people present.
Vid ett tillfälle säger en kvinna att om hon hade lite utrymme skulle hon kunna göra lite pasta och pizza åt de närvarande.
EnglishFrom a certain point of view, linking funds will mean that they can be used more effectively, and this is certainly a good thing.
Utifrån en viss synvinkel innebär att koppla samman fonder att de kan användas mer effektivt, och det är verkligen positivt.
EnglishThis led to a lopsided development of the Union, and at a certain point to unacceptable discrimination against employees in Europe.
Detta har lett till en ensidig utveckling av EU och vid ett visst tillfälle också till oacceptabel diskriminering bland arbetare i Europa.
English(ES) Mr President, at a certain point, the two institutions, EASA and JAA, will converge and work together.
(ES) Herr talman! Det kommer att komma ett tillfälle när de två institutionerna: den europeiska byrån för luftfartssäkerhet och JAA kommer att sammanfalla och finnas samtidigt.
EnglishI am glad to be able to say that 25 years ago I published an article which, at least from a certain point of view, helped in pushing forward that case.
Jag är glad att kunna säga att jag för 25 år sedan publicerade en artikel som, åtminstone ur en viss synvinkel, hjälpte till att utveckla denna fråga.
EnglishWe have limited resources, but at a certain point, when it is decided to tackle a monopoly or a quasi-monopoly, we take things further.
Vi har begränsade resurser, men vid en viss tidpunkt, när beslut har fattats om att ta itu med ett monopol eller ett kvasimonopol, så går vi vidare med saker och ting.
English(DE) Mr President, I thank Mrs Lynne for spending time on the subject of anti-discrimination and I am completely on her side up to a certain point.
(DE) Herr talman! Jag tackar Elizabeth Lynne för att hon har ägnat tid åt frågan om lagstiftning mot diskriminering och jag håller helt med henne, förutom på en punkt.
EnglishAt a certain point, I even thought that we would not succeed, so increasingly specious and at the limits of intellectual honesty were the arguments being advanced.
Ett tag trodde jag inte ens att vi skulle lyckas eftersom argumenten blev alltmer förledande, och gränserna för den intellektuella hederligheten tänjdes alltmer.