Engelsk-svensk oversættelse af "access control"

EN

"access control" svensk oversættelse

EN access control
volume_up
{substantiv}

1. teknologi

access control

Lignende oversættelser "access control" på svensk

access substantiv
to access verbum
control substantiv
to control verbum

Eksempelsætninger "access control" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishPhysical and technological security; access control, fire safety and LiU cards.
Fysisk och teknisk säkerhet - passersystem, brandsäkerhet och LiU-kort.
EnglishPeter Widgren Technological security, access control, security systems and surveillance.
Peter Widgren Teknisk säkerhet, passer-och säkerhetssystem samt bevakning.
EnglishIndeed, we have no access to or control over the waste policies pursued by third countries.
Vi har ju ingen insyn i eller kontroll över tredjeländers avfallspolitik.
EnglishWe should also note that women are excluded from participation, access and control in all sectors.
I allt vi säger och allt vi hoppas på finns emellertid alltid budgetaspekten.
EnglishThese settings allow you to control access by Java applets and JavaScript scripts.
Med de här inställningarna styr du vilken access Java-appletar och JavaScript ska ha till din dator.
EnglishWe pledged to promote women's access to employment and control over economic resources.
Vi lovade att främja kvinnors tillträde till sysselsättning och kontroll över ekonomiska resurser.
EnglishIn this way you control the access by Java applications to your network.
Här styr du Java-programs åtkomst till ditt nätverk.
EnglishWe should also note that women are excluded from participation, access and control in all sectors.
Vi bör även lägga märke till att kvinnor stängs ute från deltagande, åtkomst och kontroll på alla områden.
EnglishWill you not also be forced, in the near future, to control internet access prices at European level?
Kommer ni inte också inom en snar framtid att bli tvungen att kontrollera priserna för Internetåtkomst på EU-nivå?
English   Commissioner, you cannot control what is on the web, but you can control access in the following way.
   Fru kommissionsledamot! Ni kan inte kontrollera vad som finns på Internet, men ni kan kontrollera åtkomsten på följande sätt:
EnglishAny record and next record: conditions in these database fields control the access to data for insertion in the document from one or more databases.
Villkor i dessa databasfält styr åtkomsten till data som ska infogas i dokumentet ur en eller flera databaser.
EnglishMr President, the conflict in the Democratic Republic of the Congo is one of access, control and trade in key mineral resources.
Herr talman! Konflikten i Demokratiska Republiken Kongo handlar om tillgång till, kontroll av och handel med viktiga naturresurser.
EnglishIn fact competition has started between different interested countries about securing access and control of these resources.
Det pågår i själva verket redan en tävlan mellan olika intresserade länder om att säkra tillgången på och kontrollen över dessa resurser.
EnglishThese physical protection measures are particularly for access control to the installations and include a ban on flying over the installations.
Dessa fysiska skyddsåtgärder berör främst kontroll av tillträdet till anläggningarna och omfattar ett förbud mot att flyga över dem.
EnglishGive the EU’s auditors, the ombudsman and the European Parliament’s Committee on Budgetary Control full access to investigate all expenditure.
Ge EU:s revisorer, Europeiska ombudsmannen och Europaparlamentets budgetkontrollutskott full tillgång för att undersöka alla utgifter.
EnglishA lot of new computers have just one password to turn on the computer and do not have a separate password to control access to the Internet.
Många datorer har endast ett lösenord för att sätta på datorn och har inte separata lösenord för att kontrollera åtkomsten till Internet.
EnglishGive the EU’ s auditors, the ombudsman and the European Parliament’ s Committee on Budgetary Control full access to investigate all expenditure.
Ge EU: s revisorer, Europeiska ombudsmannen och Europaparlamentets budgetkontrollutskott full tillgång för att undersöka alla utgifter.
EnglishIf there was simple control on access and more passwords on computers themselves, then parents, schools and others would have greater control.
Om det skulle finnas en enkel kontroll av åtkomsten och fler lösenord på själva datorerna skulle föräldrar, skolor och andra få större kontroll.
EnglishAccess to, and control of, energy are essential in this respect and therefore require access to markets, infrastructure and investment.
Tillgång till och kontroll över energin är centralt i det här avseendet, och parlamentet kräver därför att EU ska ges tillträde till marknader, infrastrukturer och investeringar.
EnglishMoreover, there is also the issue of the incapacity to control access to and follow-up these products of animal origin once they enter the commercial system.
Dessutom är det omöjligt att kontrollera tillgången och göra uppföljningar av dessa produkter av animaliskt ursprung när de väl har hamnat i det kommersiella systemet.