Engelsk-svensk oversættelse af "access denied"

EN

"access denied" svensk oversættelse

EN access denied
volume_up
{substantiv}

access denied

Lignende oversættelser "access denied" på svensk

access substantiv
to access verbum
denied adjektiv
Swedish
denied verbum
to deny verbum

Eksempelsætninger "access denied" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishRapporteurs and 'ordinary' MEPs can therefore be denied access to information.
Föredragande och "vanliga" ledamöter kan således nekas tillgång till information.
EnglishIn Belgium too, the opposition is to a large extent denied access to the media.
Även i Belgien har oppositionen i stor mån begränsad tillgång till medierna.
EnglishShe has had her assets frozen and has been denied access to her own lawyer.
Man har fryst hennes tillgångar och nekat henne tillgång till hennes egen advokat.
EnglishThe situation is so serious that an EU delegation was denied access to those detainees.
Situationen är så allvarlig att en EU-delegation vägrades träffa dessa fångar.
EnglishA member of the French parliament and our fellow Member, Mr Meyer, were denied access.
En fransk parlamentsledamot och vår kollega Willy Meyer nekades tillträde.
EnglishAttention has also been drawn to the EU observers who were denied access.
Det har också riktats uppmärksamhet mot de av EU:s observatörer som nekades tillträde.
EnglishAround 350 million women are still denied access to safe family planning.
Cirka 350 miljoner kvinnor förvägras fortfarande tillgång till säker familjeplanering.
EnglishAttention has also been drawn to the EU observers who were denied access.
Det har också riktats uppmärksamhet mot de av EU: s observatörer som nekades tillträde.
EnglishIs that access still denied by a very strange interpretation of the 'Jones Act' ?
Är detta tillträde fortfarande uteslutet genom en mycket märkvärdig tolkning av den så kallade Jones Act.
EnglishIs that access still denied by a very strange interpretation of the 'Jones Act '?
Är detta tillträde fortfarande uteslutet genom en mycket märkvärdig tolkning av den så kallade Jones Act.
EnglishAs far as I know, the Viking was not denied access to a port of refuge.
Så vitt jag vet nekades Viking inte tillträde till en nödhamn.
EnglishMoreover, it has been denied access to important information in SIS.
JSA har dessutom nekats tillgång till viktig information i SIS.
EnglishHowever, since then the children have been denied access to one parent, in this case their father.
Barnen har sedan dess undanhållits rätten att träffa en av föräldrarna, i detta fall fadern.
EnglishThis manufacturer has been denied access to the market for 14 years.
Tillverkaren har i 14 år förvägrats tillträde till marknaden.
EnglishUntil then, we had been systematically denied access to these reports.
Hittills har vi systematiskt förvägrats sådana rapporter.
EnglishSecondly, NGOs feel that they are being unfairly denied access to core funding.
Vidare anser icke-statliga organisationer att de orättvist vägras möjlighet till ekonomiskt stöd till kärnverksamheten.
EnglishThey still endure appalling conditions: they are denied access to work, health care and education.
De har nämligen fortfarande fruktansvärda villkor med förbud mot tillträde till arbete, hälsovård och utbildning.
EnglishThus they are also denied access to structural funds.
Således nekas de också tillgång till strukturfonderna.
EnglishThis makes it all the more incomprehensible when women are denied access to sport for social or cultural reasons.
Desto mer obegripligt är det att kvinnor av sociala och kulturella skäl hindras från att delta i idrott.
EnglishWe know that for five weeks she was denied access to a lawyer. Her trial was neither fair nor transparent.
Vi vet att hon under fem veckor inte fick träffa någon advokat och att hennes rättegång inte varit rättvis eller öppen.