Engelsk-svensk oversættelse af "to account to"

EN

"to account to" svensk oversættelse

EN to account to
volume_up
{verbum}

The nominating committee shall give an account of its work at the annual general meeting.
Valberedningen ska under årsstämman redogöra för sitt arbete.
Can the Commission give an account of which Member States have forwarded their reports?
Kan kommissionen redogöra för vilka medlemsstater som har lagt fram sina rapporter?
The main aim of the annual report is for the Commission to be able to give an account of its activities.
Det främsta syftet med den årliga rapporten är att kommissionen kan redogöra för sin verksamhet.

Lignende oversættelser "to account to" på svensk

account substantiv
to account verbum
to præposition
Swedish
to partikel

Eksempelsætninger "to account to" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYour comments will be taken into account and the Minutes will be duly corrected.
Er anmärkning kommer att noteras och detta kommer att rättas till i protokollet.
EnglishIt is essential to take this fact into account when considering health strategy.
Det är något som är viktigt att beakta när hälsostrategin är under övervägande.
EnglishThose are the experts who are connected to the EBRD nuclear safety account etc.
Dessa är de experter som är kopplade till EBRD: s konto för " kärnsäkerhet" etc.
EnglishI hope the Commission will see fit to take account of this geographical position.
Jag hoppas att kommissionen kommer att ta hänsyn till det här geografiska läget.
EnglishThe directive also takes into account the initial situation on energy efficiency.
I direktivet beaktas även den ursprungliga situationen för energieffektiviteten.
EnglishIt must be adapted to take account of present circumstances and future markets.
Den måste anpassas så att aktuella förhållanden och framtida marknader beaktas.
EnglishToo much has happened for this not to be taken into account in a meaningful way.
Det har hänt för mycket för att det inte ska beaktas på ett meningsfullt sätt.
EnglishPedestrians, cyclists and motorcyclists account for 57% of road accident victims.
Gångtrafikanter, cyklister och motorcyklister utgör 57 procent av trafikoffren.
EnglishThere is, therefore, a clear duty to account for every last euro of expenditure.
Det finns därför en klar skyldighet att kunna redovisa varenda euro av utgifterna.
EnglishThe bot, our rising celebrity, also has his own Twitter account: @robotinthewild.
Roboten, vår stigande kändis, har även sitt eget Twitterkonto: @robotinthewild.
EnglishThese aspects are not, or are insufficiently, taken into account in the report.
Dessa aspekter beaktas inte, eller åtminstone inte tillräckligt, i betänkandet.
EnglishIt consists in asking the Commission to take account of what is in the amendment.
Den består av att uppmana kommissionen att beakta ändringsförslagets innehåll.
EnglishHowever, the timescale for the correction could take account of economic factors.
Tidsfristen för korrigeringen kan dock sättas med hänsyn till ekonomiska faktorer.
EnglishAs we shape sports policy we have to take account of sport's various structures.
Då vi utformar EU: s idrottspolitik måste vi ta idrottens olika former i beaktande.
EnglishI should also like to emphasize the need to take political factors into account.
Jag vill på samma gång betona nödvändigheten av att beakta de politiska faktorerna.
EnglishAccording to the experts macro viruses already account for 80 % of all viruses.
Experterna uppskattar att redan 80 procent av alla virus utgörs av makrovirus.
EnglishUNWRA has suffered a great deal on account of financial problems in recent years.
De senaste åren har UNWRA även lidit ordentligt under de ekonomiska problemen.
EnglishParliament must take this into account when voting on this important directive.
Parlamentet måste ta hänsyn till detta vid omröstningen om detta viktiga direktiv.
EnglishCurrently, EU contributions account for a third of Mauritania's national budget.
För närvarande står EU-bidragen för en tredjedel av Mauretaniens nationella budget.
EnglishMy answer will take into account what has happened since this question was asked.
I mitt svar kommer jag att beakta vad som har hänt sedan denna fråga ställdes.