Engelsk-svensk oversættelse af "adroit"

EN

"adroit" svensk oversættelse

EN adroit
volume_up
{adjektiv}

adroit (også: skilled, skillful)
adroit (også: able, apt, capable, clever)
Other states were astute and adroit enough to depict the European Union as standing in the way of progress for its own selfish reasons.
Andra länder var tillräckligt listiga och skickliga för att framställa EU som någon som står i vägen för framsteg till förmån för sina egna själviska orsaker.
I can assure the honourable Member that the Commission is very adroit and active in organising sufficient support for what it does, but in this case, it was a purely fortuitous occasion.
Jag kan försäkra ledamoten att kommissionen är mycket skicklig och aktiv när det gäller att organisera tillräckligt stöd för vad den gör, men i detta fall var det bara ett lyckligt sammanträffande.

Eksempelsætninger "adroit" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMadam President, may I congratulate you on the deft, adroit and sensitive way in which you have exercised the prerogatives of the Chair.
(EN) Fru talman! Jag vill gratulera er till det flinka, skickliga och känsliga sätt som ni har utövat ordförandeskapets privilegier på.
EnglishOther states were astute and adroit enough to depict the European Union as standing in the way of progress for its own selfish reasons.
Andra länder var tillräckligt listiga och skickliga för att framställa EU som någon som står i vägen för framsteg till förmån för sina egna själviska orsaker.