Engelsk-svensk oversættelse af "aggregate"

EN

"aggregate" svensk oversættelse

volume_up
aggregate {substantiv}

EN aggregate
volume_up
{substantiv}

1. generel

aggregate (også: amount, bunch, crowd, density)
volume_up
massa {fæl.køn}
aggregate (også: accumulation, array, assembling, assembly)
volume_up
samling {fæl.køn}
aggregate (også: accumulation, batch, circus, covey)
volume_up
hop {fæl.køn}
aggregate (også: amount, sum)
volume_up
summa {fæl.køn}
aggregate (også: unit)
We are trying to detect these active but unstable aggregates by diffusion NMR measurement and also by trapping them on nanoparticle surfaces.
Vi försöker detektera dessa aktiva, men instabila, aggregat med diffusions NMR och genom att fånga dem på ytan på nanopartiklar.

2. byggeri

aggregate
The research team is responsible for all education and research in rock mechanics, rock engineering, mining engineering and aggregates at LTU.
Forskargruppen svarar för all utbildning och forskning inom bergmekanik, bergteknik, gruvteknik och ballastmaterial vid LTU.
aggregate
aggregate

Synonymer (engelsk) for "aggregate":

aggregate

Eksempelsætninger "aggregate" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishExcept for the Group function, the above functions are so-called Aggregate functions.
... datafältet innehåller ett värde som inte ligger mellan de båda värdena x och y.
EnglishHowever, the transfer of aggregate data is certainly going overboard.
Men överföringen av aggregerade uppgifter håller tveklöst på att gå över styr.
EnglishA renewed increase in the euro-area aggregate fiscal deficit ratio is projected for 2008.
En förnyad ökning av den finansiella underskottskvoten i euroområdet förväntas för 2008.
EnglishSuch aggregate information is sufficient for further analysis at EU level.
Sådan information är tillräcklig för ytterligare analys på EU-nivå.
EnglishA 1986 rule required that the maximum aggregate length of beams should be reduced.
I en bestämmelse från 1986 krävdes att den maximala sammanlagda längden på bommarna skulle minskas.
EnglishIt would not be right to encourage aggregate demand all over the EU.
Det skulle inte vara rätt att uppmuntra större efterfrågan i hela EU.
EnglishWe retain this information beyond 90 days in aggregate form only.
Efter dessa 90 dagar sparas informationen enbart i sammanslagen form.
EnglishIn addition, the aggregate value of EU investments in the Mercosur countries in 2005 was around EUR 100 billion.
Därutöver låg det totala värdet av EU:s investeringar i länder inom Mercosur runt 100 miljarder euro under 2005.
EnglishSome of the penalties appear to have been presented in aggregate form, making it difficult to identify the range imposed.
Några av påföljderna förefaller ha lagts fram i samlad form, vilket gör det svårt att fastställa straffmätningen.
Englishfor the calculation of the shares in the aggregate gross domestic product at market prices Article 29(2) shall apply.
För beräkningen av andelarna i den sammanlagda bruttonationalprodukten till marknadspris skall artikel 29.2 tillämpas.
EnglishThe aggregate numbers are overwhelming.
Det sammanlagda antalet är överväldigande.
EnglishSome of the penalties appear to have been presented in aggregate form, making it difficult to identify the range imposed.
Allt detta är beklagligt, eftersom det, som kommissionen själv säger, är omöjligt att dra tydliga, sammanhängande slutsatser.
EnglishIn that period, by discretionary additions in the aggregate, the Council added EUR 33 billion of discretionary expenditure.
Under den perioden gjorde rådet ett ytterligare tillägg med 33 miljarder euro till den totala budgeten för valfria utgifter.
EnglishThere's the aggregate and flagelliform silk glands which combine to make the sticky capture spiral of an orb web.
Här är silket för dropparna och de flagellumliknande silkeskörtlarna som kombineras för att skapa den klibbiga fångstspiralen i ett nät.
EnglishSome only contribute marginally to European aggregate data, while others are the driving force of the common market.
Vissa bidrar endast marginellt till de förutsättningar som antagits på EU-nivå, medan andra agerar lokomotiv för den gemensamma marknaden.
EnglishOne of the locations was this place called Tiger Beach, in the northern Bahamas where tiger sharks aggregate in shallow water.
En utav dessa platser var ett ställe som kallas för Tiger Beach i den norra delen i Bahamas där tigerhajarna samlar sig i grunt vatten.
EnglishThis mix, however, provides a number of opportunities for a combination of the various policies to produce a much larger aggregate effect.
Denna blandning ger dock en rad möjligheter att kombinera de olika politikområdena för att skapa en mycket större samlad effekt.
EnglishIf the query continues to be a top referrer, however, it will move to the top of our aggregate results and will appear on the Search Queries page.
Om sökfrågan fortsätter att vara populär placeras den dock högst upp bland våra samlade resultat och visas på sidan Sökfrågor.
EnglishIf the decisions on holdings are made by independent investment entities, there is no need to aggregate holdings inside one group of companies.
Om besluten om innehav fattas av oberoende investeringsbolag finns det ingen anledning att lägga samman innehav i en företagsgrupp.
EnglishEven if you take the highest estimate, if you aggregate that estimate down to the cost per bird, you are talking about one British penny per bird.
Även om man tar den högsta kostnadsberäkningen och lägger ihop den med kostnaden per fågel, så talar man om en brittisk penny per fågel.