Engelsk-svensk oversættelse af "aggression"

EN

"aggression" svensk oversættelse

volume_up
aggression {substantiv}
SV

"aggression" engelsk oversættelse

volume_up
aggression {fæl.køn}

EN aggression
volume_up
{substantiv}

aggression (også: assault, attack, attempt, encroachment)
The tyranny of sexual aggression spread by the mass media influences ...
Förtrycket med sexuella angrepp som sprids genom massmedierna påverkar ...
In the face of this truly legal aggression, what has happened at national level?
Vad hände på nationell nivå inför ett sådant verkligt juridiskt angrepp?
Only together will we be able to stop Korea from uncontrolled aggression.
Bara tillsammans kommer vi att kunna stoppa Korea från okontrollerat angrepp.
aggression
volume_up
aggression {fæl.køn}
This is a clear sign of Russian preparations for military aggression in Georgia.
Det är ett tydligt tecken på att Ryssland förbereder en militär aggression i Georgien.
This aggression is not being handled properly in Hungary and it must be condemned.
Ungern hanterar inte denna typ av aggression på rätt sätt och landet måste fördömas.
How many instances of external interference and aggression does that reflect?
Hur många fall av yttre inblandning och aggression återspeglar denna?
aggression (også: access, assault, attack, bout)
Instead of turning to aggression, military reaction and reducing freedoms or invading countries, we have placed the emphasis on police investigations in order to bring these criminals to justice.
I stället för att inrikta sig på anfall, militär reaktion och att minska friheter eller invadera länder har vi lagt betoningen på polisutredningar för att dra dessa brottslingar inför rätta.
aggression (også: aggressiveness)
volume_up
aggressivitet {fæl.køn}
All efforts must be made to curb violence and aggression in schools.
Allt måste göras för att sätta stopp för våld och aggressivitet i skolorna.
We must fight this disease on all fronts, with strong aggression and endless determination.
Vi måste bekämpa denna sjukdom på alla fronter, med stor aggressivitet och outtömlig beslutsamhet.
This is why it has evoked such fury and aggression among the clergy and Right-wing politicians.
Det är därför som det har väckt sådan ilska och aggressivitet bland prästerskapet och bland högerpolitiker.

Synonymer (engelsk) for "aggression":

aggression

Synonymer (svensk) for "aggression":

aggression
Swedish

Eksempelsætninger "aggression" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAggression in schools, either by pupils or their parents, is on the increase.
Aggressiviteten ökar i skolorna, och det handlar om både elever och deras föräldrar.
EnglishMore women die from the aggression directed against them than die from cancer.
Det är fler kvinnor som avlider till följd av att de blir attackerade än som dör av cancer.
EnglishI believe we should react very forcefully indeed to any instance of aggression towards Taiwan.
Jag anser att vi bör reagera mycket kraftfullt mot alla aggressioner mot Taiwan.
EnglishNATO used DU munitions in its war of aggression against Yugoslavia.
Nato använde krigsmateriel med utarmat uran i sitt anfallskrig mot Jugoslavien.
EnglishThe sections built beyond the 1967 borders amount to an act of aggression.
De sektioner som har byggts på andra sidan 1967 års gränser utgör en aggressionshandling.
EnglishThe sections built beyond the 1967 borders amount to an act of aggression.
De sektioner som har byggts på andra sidan 1967 års gränser utgör en aggressionshandling.
EnglishThat includes also the cessation of all aggression in northern Iraq.
Detta innefattar även ett inställande av alla typer av krigshandlingar i norra Irak.
EnglishThis very weekend aggression has been renewed and blood spilt in Kolozsvár, in Transylvania.
Den här helgen upprepades angreppen och blod har spillts i Kolozsvár i Transylvanien.
EnglishNow it is almost an aggression to light a cigarette at social events.
Nu ses det nästan som en provokation att tända en cigarett vid sociala tillställningar.
EnglishPsychologists say that aggression is much more prevalent during the crisis than at other times.
Psykologerna säger att aggressioner är mycket mer dominerande i kristider än annars.
EnglishAggression, however it is dressed up, lies at the heart of imperialism.
Aggressionen ligger i imperialismens natur oavsett under vilken täckmantel den döljer sig.
EnglishThe conference in Kampala needs to work on the definition of the term 'war of aggression'.
Konferensen i Kampala behöver arbeta på definitionen av ”anfallskrig”.
EnglishIf they come out, they encounter verbal or even physical aggression.
Om de avslöjar sin sexuella läggning blir de verbalt och till och med fysiskt attackerade.
EnglishWe are concerned here with a war of aggression contrary to international law.
Det är fråga om ett angreppskrig som strider mot folkrätten.
EnglishIt is true that time is not on our side as we witness the increase in aggression in our societies.
Det stämmer att tiden inte är på vår sida: vi ser att övergreppen ökar i våra samhällen.
EnglishWe need to make it quite clear to Russia that aggression does not pay.
Vi måste klargöra för Ryssland att aggressioner inte lönar sig.
EnglishNo one knows exactly what the background to this aggression is.
Det är ingen som riktigt vet vad bakgrunden till dessa attentat är.
EnglishThere will be no future reforms of trade until there's accountability...... for criminal aggression!
Det blir inga handelsreformer förrän förbrytarna ställs till svars!
EnglishViolence against children and the increase in aggression among children are grounds for justifiable concern.
Våldet mot barn, och den ökade aggressionen bland barn, ger anledning till rättmätig oro.
EnglishAt the same time, imperialist aggression and the militarisation of the European Union are being stepped up.
Samtidigt trappas imperialistiska aggressioner och Europeiska unionens militarisering upp.