Engelsk-svensk oversættelse af "away"

EN

"away" svensk oversættelse

SV

EN away
volume_up
{adjektiv}

away (også: down, gone)
volume_up
borta {adj.}
Internal development is stagnating and European businesses are staying away.
Den inre utvecklingen stagnerar och europeiska företag håller sig borta.
They are very important for employment in those regions that are a long way away.
De betyder mycket för sysselsättningen i de regioner som ligger långt borta.
But away from all the frantic pace of the new time there was a place of quiet,
Men borta från det hetsiga löpandet i den nya tiden fanns en lugnets plats

Synonymer (engelsk) for "away":

away

Eksempelsætninger "away" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone's throw away from the runway.
Tiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
EnglishIt is time to do away with the Member States' fiscal dictatorship over taxpayers!
Det är dags att avskaffa medlemsstaternas fiskala diktatur över skattebetalarna!
EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone' s throw away from the runway.
Tiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
EnglishBy making great sacrifices, it achieved absolute success straight away in 2002.
Genom att göra stora uppoffringar nådde den omedelbart stora framgångar år 2002.
EnglishNow, once again, laws that take away our freedoms risk entering by the back door.
Nu riskerar vi återigen att lagar som berövar oss våra friheter införs i smyg.
EnglishThe risk of China passing on weaponry to developing countries has not gone away.
Risken att Kina skall föra vapen vidare till utvecklingsländer har inte försvunnit.
EnglishIf we can get away with not doing something, most people will indeed not do it.
Vi är lata allesammans. De flesta människor gör faktiskt inte saker om de slipper.
EnglishNo one can take away a person's life and dignity, not even individual States.
Ingen ska kunna ta ifrån en människa liv och värdighet, inte ens enskilda stater.
EnglishThey are parties of parties and with them power gets further away from the people.
De är partier från partier och med dem glider makten längre ifrån människorna.
EnglishAnd I fear we must ask the Commission to take its proposal away and start again.
Och jag fruktar att vi måste be kommissionen dra tillbaka sitt förslag och börja om.
EnglishDespite this time bomb which is slowly ticking away, enlargement will go ahead.
Trots denna långsamt tickande tidsinställda bomb skall utvidgningen ändå fortsätta.
EnglishObviously the European Union could not be further away from that kind of thing.
Europeiska unionen är självklart den absoluta motsatsen till den situationen.
EnglishOnce such a language regime has been created, there will be no getting away from it.
När väl en sådan språkregim har skapats kommer vi inte att kunna komma ifrån den.
EnglishHopefully, we shall also be able to do away with the shameful agricultural policy.
Förhoppningsvis kommer vi också att kunna avskaffa den skamliga jordbrukspolitiken.
EnglishWe need to make sure that this does not happen, as it really eats away at people.
Vi måste se till att detta inte inträffar, för det förstör verkligen människors liv.
EnglishWe have to try and do away with the risk economy and move towards the real economy.
Vi måste försöka göra oss av med riskekonomin och röra oss mot en realekonomi.
EnglishOtherwise, in my view, we are beavering away at the symptoms, but not the causes.
I annat fall, anser jag, laborerar vi med symptomen, men vi bekämpar inte orsakerna.
EnglishSome might say: surely Vietnam is a very long way away from the European Union.
Många skulle hävda att Vietnam ju ändå ligger väldigt långt från Europeiska unionen.
EnglishThis would get away from the shopping-list approach and give more political focus.
Detta skulle få ett slut på inköpslistorna och skapa en större politisk fokusering.
EnglishNaturally, we must not, however, turn away from the problem addressed by Mrs Gröner.
Men vi får naturligtvis inte undvika att se det problem som Lissy Gröner tar upp.