Engelsk-svensk oversættelse af "bad feeling"

EN

"bad feeling" svensk oversættelse

volume_up
bad feeling {substantiv}

EN bad feeling
volume_up
{substantiv}

bad feeling
And that is not a bad feeling, particularly where health is involved.
Och det är ingen dålig känsla, särskilt inte när det gäller hälsa.
I got a bad feeling on this one, all right?
Jag har en dålig känsla om det här, ok?
Har en dålig känsla över det här.

Eksempelsætninger "bad feeling" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI have a bad feeling that, in the end, those reasons are more a pretext than real reasons.
Jag har tyvärr en känsla av att dessa skäl till slut är mer svepskäl än verkliga skäl.
EnglishI will not enter into any detail, for that could lead to bad feeling and that is not my intention.
Jag skall inte gå in på detaljer, eftersom det kan ge upphov till avundsjuka och det är inte meningen.
EnglishAnything else just causes bad feeling towards Europe.
Allt annat medför bara irritation gentemot Europeiska unionen.
EnglishPlease would she explain her reasons, for it is not our job to create bad feeling or pass judgement.
Jag skulle vilja ha förklaringar i frågan för det ankommer inte på oss att vare sig ta avstånd eller att döma.
EnglishI have a bad feeling that, in the end, those reasons are more a pretext than real reasons.
Detta åtagande förverkligades dock inte eftersom vi till slut inte lyckades fatta något definitivt beslut om budgetplanen.
EnglishLast winter, she experienced an incident that led to her feeling bad and then the funding was particularly important.
I vintras upplevde hon en incident som gjorde att hon mådde dåligt och då var stödet extra viktigt.
EnglishWhat took place on 2 May at the Brussels Summit has caused great dissatisfaction and bad feeling.
Det som hände den 2 maj under toppmötet i Bryssel ledde till mycket missnöje, och lämnade kvar en mycket bitter eftersmak.
EnglishIt does not make sense, and if we carry on down this road, I am afraid there is going to be bad blood and bad feeling in many towns and cities across the UK.
Detta är inte förnuftigt, och om vi fortsätter att följa denna linje tror jag tyvärr att det kommer att väcka ont blod och osämja i många både mindre och större städer i Storbritannien.
EnglishThis is not a reproach to the Commission but an observation, and one which will, of course, create even more bad feeling, bearing in mind that another EUR 5.5 billion is still to be found.
Det är ingen kritik mot kommissionen, det är ett konstaterande, ett konstaterande som naturligtvis känns värre när vi vet att ytterligare 5,5 miljarder hänger i luften.
EnglishIf you look back at the early years of the last century, there was a stand-off, a lot of bickering and bad feeling between the believers in Mendel, and the believers in Darwin.
Om man blickar tillbaka till de tidiga åren av förra århundradet, så var det ett dödläge, en massa käbbel och upprörda känslor mellan de som trodde på Mendel, och de som trodde på Darwin.